תוכנית לימודים – חודש אלול התש”פ

השיעורים הקרובים: ט"ו באלול