חידון: מפילים פור ומגלים את הסודות של לוח שנה!

Game01_DM_Ch20

"בחדש הראשון הוא חדש ניסן בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש…" (אסתר ג ז). מה גילה המן הרשע באמצעות הגורל - ומה לא הצליח לגלות? למה טעה בקשר לחודש אדר? בואו להפיל את הגורל ביחד איתנו ומצאו את התשובות!

בחרו מספר ולחצו עליו כדי לגלות את סודו של כל חודש, על-פי דברי המדרש אסתר רבה (פ"ז, יא). הסבר מיוחד למדרש - על-פי שיחתו של הרבי לפרשת תצווה (אדר תשנ"ב). תהיו ערניים לפרטים, בסוף המשחק מחכה לכם שאלת אתגר.


לחצו על הכרטיסים עם המספרים כדי לגלות את הזכות המיוחדת של כל חודשי השנה. (אחרי בחירת החודש ניתן לעבור לחודש הבא בתור ולבחור אותו).

לחצו על הכרטיסים עם המספרים כדי לגלות את הזכות המיוחדת של כל חודשי השנה. (אחרי בחירת החודש ניתן לעבור לחודש הבא בתור ולבחור אותו).

חודש: ניסן.

מדברי המדרש: "התחיל בחדש ניסן - ועלה בו זכות פסח".

חודש: אייר.

מדברי המדרש: "באייר זכות פסח קטן וזכות המן".

חודש: סיון.

מדברי המדרש: "בסיון - זכות התורה".