Find Your Chevruta

ענה על כמה שאלות שיעזרו לנו לתאם את החיפוש:
Chevrusa
1. ציין את שעות היום שבהם לא תוכל ללמוד בחברותא (ניתן לציין לפי השעון של המדינה בו אתה נמצא). שאר השעות יקלטו במערכת כשעות פנויות ללימודה: *
2. נא ציין את ימי השבוע בהם יש לך אפשרות ללמוד בחבורתא: *
4. הייתי רוצה ללמוד בחברותא:

נא השאר כמה פרטים של התלמיד:

Checkboxes *
Checkboxes *