מסכת בבא מציעא: שיעורי היכרות עם הרב הדיין הרב שמעון כהן

מה לעשות כאשר בעל הבית בא לפועל עם דרישה שלא סוכמה מראש? הגמרא שמתחילה עם השאלה בתחום דינים מרחיבה דעתו על ידי אוסף סיפורים מחיי צדיקים ודמויות מפורסמות של התלמוד.

בבא מציעא פג-א

1
מתחילים את הפרק “השוכר את הפועלים”.
13

בבא מציעא פג-ב

1
“תשת חשך ויהי לילה” – בבא מציעא פג עמוד ב’ עם הרב הדיין הרב שמעון כהן
15
2
סם הרדמה לרבי אלעזר ברבי שמעון: בבא מציעא פג, ב – פד, א עם הרב הדיין הרב שמעון כהן
13

בבא מציעא פד-א

1
היופי המיוחד של רבי יוחנן: בבא מציעא פ”ד, א – עיונא עם הרב הדיין הרב שמעון כהן
13
הוסף לרשימת המשאלות
לומדים כעת: 27 תלמידים
שיעורים: 4
רמה: שיעור א