שיעורי היכרות בספר התניא: אגרת הקודש, פרקים נבחרים

אגרת הקודש – ליקוט של שלושים ושתים מכתבים שכתב אדמו”ר הזקן “להורות לעם ה’ הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון”. בקורס שלנו אנחנו נתמקד על הפרקים הנבחרים של הספר, במיוחד – פרק י’ וי”א.

אגרת הקודש פרק י'

1
מידת החסד בשני אופנים (שיעור 1)
15
שיעור תניא לא' באלול: אגרת הקודש, פרק י' (שיעור 1)
2
מה פירוש המילים “עולם חסד יבנה”? (שיעור 2)
9
3
כיצד ממשיכים למטה את האור העליון? (שיעור 3)
13
4
הכוח של מעשה צדקה (שיעור 4)
13
5
מדת חסד – בלי גבול (שיעור 5)
9

אגרת הקודש פרק י"א

1
“להשכילך בינה”: מתחילים את אגרת הקודש, פרק י”א (שיעור 1)
14
2
מה פירוש המילים “עולם חסד יבנה”? (שיעור 2)
18
3
חידון! ארבע שאלות על פרק י”א באגרת הקודש
4 שאלות
הוסף לרשימת המשאלות
לומדים כעת: 26 תלמידים
שיעורים: 7
רמה: שיעור א