שיעורי היכרות בספר התניא: אגרת התשובה, פרקים נבחרים

מדוע אגרת התשובה נקראה בשם “אגרת” ולא “ספר” כמו החלק הראשון של התניא שנקרא “ספר של בינונים”? מהי הסיבה לכך שהאדמו”ר הזקן כותב “תניא סוף יומא שלשה חלוקי כפרה”, והרי במסכת יומא (פו, א) הובאו ארבעה? מהי מהות התשובה על פי תורת חסידות?

כל זאת ועוד – בקורס לימודי חדש מאת הרב הדיין ר’ שמעון כהן, הרב ומשפיע ב”תומכי תמימים בכל בית”.

אגרת התשובה - פרק א'

1
שלשה סוגים של כפרה
16

אגרת התשובה - פרק ב'

1
“… ואין מזכירין לו דבר”.
16

אגרת התשובה - פרק ג'

1
“אסור לו להרבות בתעניות”
9
הוסף לרשימת המשאלות
לומדים כעת: 21 תלמידים
שיעורים: 3
רמה: שיעור א