שיעורי היכרות בספר התניא: שער היחוד והאמונה, פרקים נבחרים

כל הנבראים מקבלים את חיותם מעשרת המאמרות של הקב”ה. בפרקים הנמחרים מתול נכיר את העניין של ה”דיבור” של הבורא יותר לעומק.

שער היחוד והאמונה - פרק י'

1
תחילת הפרק. להבין את הבורא בדרך משל
13
בפרק ט בשער היחוד והאמונה אמר לנו האדמור הזקן שאין לנו יכולת להבין את הקב"ה ואת מידותיו – וזו צריכה להיות "אמונה שלמעלה מן השכל", אבל בפרק י הוא אומר לנו מה בכל זאת יש ביכולתנו להבין – וזה על ידי נתינת משלים בלשון בני האדם.

שער היחוד והאמונה - פרק י"א'

1
תחילת הפרק. אותיות הבריאה
9
שיעור תניא לד' בתמוז: שער היחוד והאמונה, פרק י"א. חסידות על הבוקר עם הרב הדיין הרב שמעון כהן, רב ומשפיע בתומכי תמימים בכל בית בחלק הראשון של פרק יא בשער היחוד והאמונה, הסביר האדמור הזקן מהי מהמשמעות של הדיבור של הקב"ה. בשיעור היום, נראה כיצד הוא מסכם וסוגר את הנושא. מתוך התניא היומי: "אבל באמת בחי' אותיות הדבור של מעלה היא למעלה מעלה ממדרגות ומהות חכמה ושכל הנבראי' שהרי במאמר ואותיו'ת נעשה אדם בצלמינו וגו' נברא האדם בעל חכמה ושכל".

שער היחוד והאמונה - פרק י"ב

1
שיעור מסכם. צירופים, החלפת ותמורות באותיות הבריאה
12
בפרקים הקודמים בשער היחוד והאמונה, למדנו שכל הנבראים מקבלים את חיותם מעשרת המאמרות של הקב"ה. ולכאורה, לא ברור כיצד יתכן שכל כך הרבה סוגים של נבראים נבראו רק על ידי 10 מאמרות. בחלק הראשון פרק י"ב בשער היחוד והאמונה מסביר האדמו"ר הזקן "רק שהברואים מתחלקים למיניהם בכללות ובפרטות ע"י שינויי הצירופים וחילופים ותמורות הנ"ל" – זה נעשה על ידי חילופי האותיות של עשרת המאמרות.
הוסף לרשימת המשאלות
לומדים כעת: 14 תלמידים
שיעורים: 3
רמה: שיעור א