ישיבה בכל בית: קורס פתוח לכל חודש ניסן!

בישיבה של הרבי ניתן ללמוד גם בחופשת פסח! המערכת לבין הזמנים:

08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן
11:30 – עיונא: ממשיכים ללמוד במסכת בבא מציעא עם הרב שמעון כהן
16:30 – דבר מלכות עם ליווי וויזואלי

הרשמה חופשית!

א בניסן – יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לכ”ט באדר)
10
2
09:00 – חסידות בוקר (א’ בניסן)
8
3
13:00 – עיונא (א’ בניסן): דיני נשך וריבית – בבא מציעא ס’ ע”ב
24
4
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויקרא, חלק א’)

ב בניסן – יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (ב’ בניסן)
12
2
13:00 – עיונא (ב’ בניסן). דיני נשך וריבית (המשך)
22
3
בבא מציעא, המשך דף ס’ ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
4
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויקרא, חלק ב’)

ג בניסן – יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ג’ בניסן)
7
2
13:30 – עיונא (ג’ בניסן). בבא מציעא סא ע”ב
25
3
בבא מציעא, ס”א עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
15:30 – הרמב”ם היומי (ג’ בניסן)
5
17:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויקרא, חלק ג’)
6
17:30 – הרמב”ם היומי (השלמה לב’ בניסן)
27
7
18:30 – הרמב”ם היומי (השלמה לא’ בניסן)
22

ד בניסן – יום רביעי

1
10:30 – חסידות בוקר (ד’ בניסן)
11
2
13:30 – עיונא (ד’ בניסן). בבא מציעא סב ע”א
15
3
בבא מציעא סב ע”א – שאלות חזרה
4 שאלות
4
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויקרא, חלק ד’)
5
20:30 – חסידות ערב (ד’ בניסן). הפרשה החסידית עם הרב מנחם ישראלי
24

ה בניסן – יום חמישי

1
09:30 – חסידות בוקר (ה’ בניסן)
11
2
13:30 – עיונא (ה’ בניסן). בבא מציעא סב ע”ב
21
3
בבא מציעא סב ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
4
17:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויקרא, חלק ה’)
5
16:30 – משיח וגאולה לאור ההלכה
25
6
20:30 – חסידות ערב (ה’ בניסן). הפרשה החסידית עם הרב מנחם ישראלי
19

ו בניסן – יום חמישי

1
09:30 – חסידות בוקר (ו’ בניסן)
11
2
10:30 – הלכות פסח

ח בניסן – יום ראשון

1
08:45 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לז’ בניסן)
10
2
09:30 – חסידות בוקר (ח’ בניסן)
12
3
13:30 – עיונא (ח’ בניסן). בבא מציעא סג ע”א
16
4
בבא מציעא סג ע”א – שאלות חזרה
3 שאלות
5
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויקרא, חלק ו’)

ט בניסן – יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (ט’ בניסן)
12
2
12:30 – עיונא (ט’ בניסן). “השער החריף” – בבא מציעא סג ע”ב
9
3
14:30 – גמרא (גירסא, ט’ בניסן). תענית ח סוף ע”א
4
תענית ח סוף ע”א – שאלות חזרה
3 שאלות
5
15:30 – (ט’ בניסן) הלכות פסח
22
6
17:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויקרא, חלק ז’)

י בניסן – יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י’ בניסן)
8
2
12:30 – עיונא (י’ בניסן)
12
3
בבא מציעא סג ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:30 – גמרא (גירסא, י’ בניסן). תענית ח תחילת ע”ב
5
תענית ח תחילת ע”ב – שאלות חזרה
3 שאלות
6
15:30 – (י’ בניסן) הלכות פסח
5
7
16:30 – (י’ בניסן) משיח וגאולה לאור ההלכה
27
8
17:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויקרא, חלק ח’)

יא בניסן – יום רביעי

1
09:30 – חסידות בוקר (י”א בניסן)
10
2
14:30 – עיונא (י”א בניסן). בבא מציעא סד ע”א
10

יב בניסן – יום חמישי

1
09:30 – חסידות בוקר (י”ב בניסן)
11
2
17:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויקרא, חלק ט’)

טז בניסן – יום שני - חול המועד פסח

1
09:30 – חסידות בוקר (ט”ז בניסן)
10
2
12:30 – עיונא (ט”ז בניסן). בבא מציעא סד סוף ע”א
3
בבא מציעא סד ע”א – שאלות חזרה
4 שאלות
4
15:30 – הלכה (ט”ז בניסן). דיני ספירת העמור
5
5
17:30 – בכוח של כ”ח ניסן: שיחתו של הרבי לפרשת שמיני, חלק א’

יז בניסן – יום שלישי - חול המועד פסח

1
09:30 – חסידות בוקר (י”ז בניסן)
12
2
12:30 – עיונא (י”ז בניסן). בבא מציעא סד ע”ב
9
3
15:30 – הלכה (י”ז בניסן). דיני ספירת העמור
5
4
17:30 – בכוח של כ”ח ניסן: שיחתו של הרבי לפרשת שמיני, חלק ב’

יח בניסן – יום רביעי - חול המועד פסח

1
12:30 – עיונא (י”ח בניסן). בבא מציעא סד-סה
9
2
בבא מציעא סד ע”ב (סה ע”א) – שאלות חזרה
4 שאלות
3
15:30 – הלכה (י”ח בניסן). דיני ספירת העמור
9
4
17:30 – בכוח של כ”ח ניסן: שיחתו של הרבי לפרשת שמיני, חלק ג’

יט בניסן – יום חמישי - חול המועד פסח

1
09:30 – חסידות בוקר (שיעור תניא לי”ח בניסן)
11
2
09:45 – חסידות בוקר (שיעור תניא לי”ט בניסן)
10
3
12:30 – עיונא (י”ט בניסן). בבא מציעא סה ע”א
9
4
15:30 – הלכה (י”ט בניסן). דיני ספירת העמור
6
5
17:30 – בכוח של כ”ח ניסן: שיחתו של הרבי לפרשת שמיני, חלק ד’

חג פסח כשר ושמח!

כב בניסן – יום ראשון - אסרו חג

1
12:30 – עיונא (כ”ב בניסן). בבא מציעא סה ע”א (ב)
13
2
בבא מציעא סה ע”א (ב) – שאלות חזרה
4 שאלות
3
17:30 – בכוח של כ”ח ניסן: שיחתו של הרבי לפרשת שמיני, חלק ה’

כג בניסן – יום שני

1
14:30 – עיונא (כ”ג בניסן). בבא מציעא סה ע”ב
23
2
בבא מציעא סה ע”ב – סו ע”א. שאלות חזרה
4 שאלות
3
17:30 – בכוח של כ”ח ניסן: שיחתו של הרבי לפרשת שמיני, חלק ו’

כד בניסן – יום שלישי

1
10:30 – חסידות בוקר (שיעור תניא לכ”ד בניסן)
12
2
14:30 – עיונא (כ”ד בניסן). בבא מציעא סו ע”ב
21
3
בבא מציעא סו ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות

כה בניסן – יום רביעי

1
09:30 – חסידות בוקר (שיעור תניא לכ”ה בניסן)
10
2
12:30 – עיונא (כ”ד בניסן). בבא מציעא סו סוף ע”ב
22
3
בבא מציעא סו סוף ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות

כו בניסן – יום חמישי

1
10:30 – חסידות בוקר (שיעור תניא לכ”ו בניסן)
2
14:30 – עיונא (כ”ו בניסן). בבא מציעא סז ע”א
24
3
בבא מציעא סז ע”א – שאלות חזרה
4 שאלות
4
19:30 – התוועדות לכבוד כ”ח ניסן עם הרב חיים ששון
57

כז בניסן – יום שישי

1
10:30 – חסידות בוקר (שיעור תניא לכ”ז בניסן)

כט בניסן – יום ראשון

1
09:30 – חסידות בוקר (שיעור תניא לכ”ח בניסן)
12
2
10:30 – חסידות בוקר (שיעור תניא לכ”ט בניסן)
10
3
12:30 – עיונא (כ”ט בניסן). בבא מציעא סז ע”ב
25
4
בבא מציעא סז ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמה לכ”ח בניסן)
6
16:00 – הרמב”ם היומי (כ”ט בניסן)
7
17:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (תזריע-מצורע, חלק א’)

ל בניסן – יום שני

1
09:30 – חסידות בוקר (שיעור תניא לל’ בניסן)
10
2
12:30 – עיונא (ל’ בניסן). בבא מציעא סח ע”א
19
3
בבא מציעא סח ע”א – שאלות חזרה
4 שאלות
4
17:30 – דבר מלכות בליווי וויזואלי (תזריע-מצורע, חלק ב’)
5
18:30 – הרמב”ם היומי (ל’ בניסן)
6
20:00 – (ל’ בניסן) חסידות ערב
15
7
הודעה על המשך הלימודים בחודש אייר

המשך המערכת יפורסם בימים הקרובים.

הוסף לרשימת המשאלות
לומדים כעת: 37 תלמידים
שיעורים: 83
רמה: שיעור ב