“שניים אוחזים בטלית”: מסכת בבא מציעא – דף אחרי דף (פרק א’)

שני אנשים ניצבים לפני בית דין ומחזיקים בידיהם חפץ אחד. כל אחד מהם טוען שהחפץ שייך לו. רק אחד מהם אומר את האמת.
כיצד יפתור בית הדין את התעלומה? האם מותר מבחינת ההלכה פשוט לחלק את החפץ בין שניהם? האם כדאי להשביע אחד מהם בבית הדין? האם מתאים להשביע את שניהם כאשר ידוע שאחד מהם משקר?
כך מקרה שנראה פרטי פותח את השער לנושא שלם של הלכות משפטיות. היית רוצה לדעת איך חכמי התלמוד פותרים את השאלות האלו? רוצים להבין יותר טוב את ההגיון של הדיונים בגמרא? הצטרפו אלינו לסדרה חדשה של שיעורי גמרא – דף אחרי דף.

הקדמה לקורס – מאת המנחה, הרב הדיין ר’ שמעון כהן:

חלק 1. בבא מציעא ב

1
1. שניים אוחזים בטלית: פותחים את מסכת בבא מציעא (בבא מציעא ב עמוד א)
26
2
2. שניי ויכוחים בסוגיה אחת (בבא מציעא ב עמוד א)
22
3
3. על איזה מקרה מדבר סומכוס? (בבא מציעא ב עמוד ב)
20

חלק 2. בבא מציעא ג

1
4. מה ההבדל בין ר’ יוסי ורבנן? (בבא מציעא דף ג עמוד א)
23
2
5. החידוש של רבי חיא (בבא מציעא דף ג עמוד א)
26
3
6. יתרון שמצאנו בפה (בבא מציעא דף ג עמוד א)

חלק 3. בבא מציעא ד

1
7. עוד מקור אפשרי לחידוש של רבי חיא (בבא מציעא דף ד עמוד א)
2
8. “כל שתקנו חכמים, כעין של תורה תקנו” (בבא מציעא דף ד עמוד א)

חלק 4. בבא מציעא ה

1
9. “אין נשבעין על קרקעות” (בבא מציעא ה, עמוד א)
2
10. כאשר עדים מעידים על מקצת: מעשה ברועה צאן (בבא מציעא ה, עמוד א)
3
11. למה משביעים את המודה במקצת? (בבא מציעא ה, עמוד ב)

חלק 5. בבא מציעא ז

1
12. “שניים אדוקים בטלית” – מקרה חדש? (בבא מציעא ז, עמוד א)
23
2
חידון! בבא מציעא אמצע ז’ עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
3
13. מה קורה כאשר שניים אוחזים בשטר חוב? בבא מציעא ז, עמוד א (לקראת סוף העמוד)
27
4
חידון! בבא מציעא ז’ סוף עמוד א’
4 שאלות
5
14. איך לחלק? בבא מציעא ז, עמוד ב
17

חלק 6. בבא מציעא ח

1
15. עבודת צוות (בבא מציעא ח, עמוד א)
12
2
16. עבודת צוות – חלק 2 (בבא מציעא ח, עמוד א)
11
3
17. “כולה שלי ואני הגבהתי את כולה” (ח עמוד המשך עמוד א)
26
4
חידון! שאלות חזרה – בבא מציעא דף ח’ סוף עמוד א’
3 שאלות
5
18. עוד מקרה: שניים מגביהים, אף אחד לא קונה (בבא מציעא ח, עמוד ב)
8
6
19. מי עומד מאחורי המשנה? (בבא מציעא ח, עמוד ב)
11
הוסף לרשימת המשאלות
הצטרפות לתכנית
לומדים כעת: 27 תלמידים
שיעורים: 19
רמה: שיעור א