מסכת כתובות: שיעורי היכרות עם הרב הדיין הרב שמעון כהן

מסכת כתובות מציגה בפנינו את הדמויות הכי מפורסמות של גמרא. בדפים הנברחים שנלמד במסגרת הקורס נכיר במיוחד את דמותו של הרבי – הרבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה.

כתובות קג עמוד א

1
כתובות ק”ג, א – “הזהרו בכבוד אמכם”
16
כתובות ק"ג, א - עיונא עם הרב הדיין הרב שמעון כהן, רב ומשפיע בתומכי תמימים בכל בית

כתובות קג עמוד ב

1
כתובות ק”ג, ב – “”הושיבו ישיבה לאחר שלשים יום”
10
כתובות ק"ג, ב - עיונא עם הרב הדיין הרב שמעון כהן, רב ומשפיע בתומכי תמימים בכל
2
כתובות ק”ג, ב (המשך) – “חנינא בר חמא ישב בראש”
15
כתובות ק"ג, ב (המשך) - חנינא בר חמא ישב בראש. עיונא עם הרב הדיין הרב שמעון כהן, רב ומשפיע בתומכי תמימים בכל בית.
הוסף לרשימת המשאלות
לומדים כעת: 12 תלמידים
שיעורים: 3
רמה: שיעור א