תכנית לימודים

לסדר לפי:
<div class="woocommerce-info wc-memberships-restriction-message wc-memberships-message wc-memberships-content-restricted-m...
מתקדמים
99 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
“וזהו התוכן דחודש הד’, חודש הגאולה – גאולת ג’ תמוז וי”ב-י”ג תמוז – שהנס שלמעלה מטבע . . יומשך ויהפוך את טבע העולםR...
מתקדמים
89 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
תמימים בכל בית
קורס פתוח
חודש סיוון בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:30 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמ...
מתקדמים
79 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
תמימים בכל בית
קורס פתוח
חודש אייר בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 09:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:30 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמע...
מתקדמים
105 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
בישיבה של הרבי ניתן ללמוד גם בחופשת פסח! המערכת לבין הזמנים: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:30 – עיונא: ממשיכים ללמוד במסכת בבא מצי...
מתקדמים
83 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
תמימים בכל בית
קורס פתוח
בישיבה של הרבי ניתן ללמוד גם בחופשת פסח. המערכת לבין הזמנים: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:30 – עיונא: ממשיכים ללמוד במסכת בבא מצי...
מתקדמים
84 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
תמימים בכל בית
קורס פתוח
חודש אדר בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:00 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמעון כהן 13:30 ...
מתקדמים
144 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
חודש אדר בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:00 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמעון כהן 13:30 ...
מתקדמים
141 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
₪229 ₪49