ישיבה לכל גיל – קורס לימודי לחודש תשרי תש”פ

רוצה להעביר חודש באווירה של הישיבה תומכי תמימים? הצטרף לשיעורים יומיים בחסידות, גמרא, הלכה, דבר מלכות ועוד – ממיטב המרצים של הישיבה “תומכי תמימים בכל בית”.

ג' בתשרי - יום שני

1
11:00 – התניא, השלמת השיעור לא’ בתשרי
12
2
11:30 – התניא, השלמת השיעור לב’ בתשרי
16
3
12:00 – התניא, השיעור היומי לג’ בתשרי
16
4
חידון! שאלות חזרה על “אגרת הקודש”, פרק י”ט – עוטה אור כשלמה
4 שאלות
5
14:00 – עיונא (ג’ בתשרי)
17
למה משביעים את המודה במקצת? בבא מציעא ה, עמוד ב.
6
20:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (ג’ בתשרי)

ד' בתשרי - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ד’ בתשרי)
2
חידון! “אגרת הקודש”, פרק כ’ – שאלות חזרה
4 שאלות
3
11:30 – עיונא (ד’ בתשרי)
23
"שניים אדוקים בטלית" - מקרה חדש? עיונא עם הרב הדיין הרב שמעון כהן.
4
חידון! בבא מציעא אמצע ז’ עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (ד’ בתשרי)

ה' בתשרי - יום רביעי

1
10:30 – חסידות בוקר (ה’ בתשרי)
14
היום לומדים: תניא, אגרת הקודש, המשך פרק כ' (שיעור 2 מתוך 9).
2
12:30 – עיונא (ה’ בתשרי)
27
מה קורה כאשר שניים אוחזים בשטר חוב? בבא מציעא ז, עמוד א (לקראת סוף העמוד). שיעור עיונא עם הרב הדיין הרב שמעון כהן.
3
חידון! בבא מציעא ז’ סוף עמוד א’
4 שאלות
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (ה’ בתשרי)

ו' בתשרי - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ו’ בתשרי)
2
11:00 – עיונא (ו’ בתשרי)
17
גמרא, מסכת בבא מציעא, דף ז, עמוד ב. היום אנחנו שוב עוקבים אחרי ההתנגשות - התנגשות של שתי ברייתות בעניין "שניים אוחזים בשטר חוב".
3
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (ו’ בתשרי)

ז' בתשרי - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ז’ בתשרי)
14
היום לומדים: תניא, אגרת הקודש, המשך פרק כ’ (שיעור 4 מתוך 9).

ט' בתשרי - מוצאי שבת

1
שיעור מומלץ: הקדמה להלכות חולה ביום כיפור – עם הרב אבישיד
8
2
שיעור מומלץ: יסודות הלכות חולה ביום כיפור – עם הרב אבישיד
29

ט' בתשרי - ערב יום כיפור

1
08:30 – התניא, השלמת השיעור לח’ בתשרי
2
09:00 – חסידות בוקר (ט’ בתשרי)
3
שיעור מומלץ: דין קטן ביום כיפור – עם הרב אבישיד
5
4
שיעור מומלץ: דיני מחלות שונות ביום כיפור – עם הרב אבישיד
28

י"א בתשרי - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”א בתשרי)
2
12:00 – עיונא (י”א בתשרי)
3
15:00 – הלכות דפנות הסוכה – עם הרב שאול סילם
4
17:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (י”א בתשרי)

י"ב בתשרי - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ב בתשרי)
2
חידון! שאלות חזרה – “אגרת הקודש”, פרק כ’
4 שאלות
3
11:00 – עיונא (י”ב בתשרי)
4
15:00 – הלכות סוכה – עם הרב שאול סילם
5
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (י”ב בתשרי)

י"ג בתשרי - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ג בתשרי)
2
11:30 – עיונא (י”ג בתשרי)
26
3
חידון! שאלות חזרה – בבא מציעא דף ח’ סוף עמוד א’
3 שאלות
4
15:00 – הלכות לולב – עם הרב שאול רוזנבלט
8
5
15:10 – הלכות ההדס – עם הרב שאול רוזנבלט
7
6
15:20 – הלכות הערבה – עם הרב שאול רוזנבלט
4
7
15:30 – הלכות האתרוג – עם הרב שאול רוזנבלט
18

י"ד בתשרי - יום שישי

1
10:30 – חסידות בוקר (י”ד בתשרי)
2
חידון! מדוע במצוות הצדקה, יש חשיבות מיוחדת לזריזות? (אגרת הקודש כ”א)
4 שאלות
3
שיעור מומלץ: הלכות ארבעת המינים – עם הרב שאול רוזנבלט
11

ט"ז בתשרי - יום ראשון

1
08:30 – התניא, השלמת השיעור לט”ו בתשרי
11
2
09:30 – חסידות בוקר (ט”ז בתשרי)
16
3
11:30 – עיונא (ט”ז בתשרי)
8
4
שיעור מומלץ: מאמר ד”ה סוכה שחמתה מרובה מצילתה ה’תשי”ד – עם הרב נחמן לרנר
21
5
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (ט”ז בתשרי)

י"ז בתשרי - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ז בתשרי)
9
2
11:30 – עיונא (י”ז בתשרי)
11
3
חידון! שאלות חזרה: בבא מציעא – דף ח’ עמוד ב’
4 שאלות
4
15:00 – מצוות השמחה בחול המועד – עם הרב משה קורנוויץ
13
5
15:15 – גדר איסור המלאכה בחול המועד – עם הרב משה קורנוויץ
10

י"ח בתשרי - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ח בתשרי)
9
2
11:30 – עיונא (י”ח בתשרי)
9
3
15:00 – כללי עשיית מלאכה בחול המועד – עם הרב משה קורנוויץ
23
4
15:30 – מלאכה בחול המועד – הלכה למעשה – עם הרב משה קורנוויץ
20

י"ט בתשרי - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ט בתשרי)
2
12:00 – עיונא (י”ט בתשרי)
3
חידון! בבא מציעא, דף ט’ תחילת עמוד ב’
4 שאלות
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (י”ט בתשרי)

כ' בתשרי - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ’ בתשרי)
8
2
שיעור מומלץ: שינה בסוכה / מקיפים דבינה – יסודות בחסידות עם הרב נחמן לרנר
17
3
11:30 – עיונא (כ’ בתשרי)
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (כ’ בתשרי)
5
20:00 – פארבריינגען שמחת בית השואבה עם הרב יצחק אקסלורד

כ"א בתשרי - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”א בתשרי)
18

כ"ג בתשרי - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ג בתשרי)
12
2
14:30 – עיונא (כ”ג בתשרי)
12
3
17:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (כ”ג בתשרי)

כ"ד בתשרי - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ד בתשרי)
2
11:00 – עיונא (כ”ד בתשרי)
10
3
חידון! שאלות חזרה בבא מציעא, דף י’ עמוד א’
4 שאלות
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (כ”ד בתשרי)

כ"ה בתשרי - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ה בתשרי)
2
11:00 – עיונא (כ”ה בתשרי)
26
3
15:00 – הרמב”ם היומי, שיעור לכ”ה בתשרי (שיעור צ”ו, הלכות מאכלות)
5
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (כ”ה בתשרי)
5
20:00 – “הפרשה החסידית”: בראשית (חלק א’)
13

כ"ו בתשרי - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ו בתשרי)
16
2
11:00 – עיונא (כ”ו בתשרי)
19
3
15:00 – הרמב”ם היומי, שיעור לכ”ו בתשרי (שיעור צ”ז, הלכות מאכלות)
7
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (כ”ו בתשרי)
5
20:00 – “הפרשה החסידית”: בראשית (חלק ב’)
16

כ"ז בתשרי - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ז בתשרי)
10
2
11:00 – עיונא (כ”ז בתשרי)
24
3
15:00 – הרמב”ם היומי, שיעור לכ”ז בתשרי (שיעור צ”ח, הלכות מאכלות)
5
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (כ”ז בתשרי)

מחר: כ"ח בתשרי - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ח בתשרי)
2
שיעור מומלץ: מאמר ד”ה בראשית ברא אלוקים תשמ”ב – עם הרב נחמן לרנר
18

ל' בתשרי - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (ל’ בתשרי)
2
התניא, השלמת השיעור לכ”ט בתשרי
3
13:00 – עיונא (ל’ בתשרי)
30
4
15:00 – הרמב”ם היומי, שיעור לל’ בתשרי (שיעור שיעור ק”א, חמישה עיקרי השחיטה)
4
5
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (ל’ בתשרי)
הוסף לרשימת משאלות
הצטרפות לתכנית
נרשמו: 70 תלמידים
הרצאות: 86