ישיבה בכל בית: קורס לימודי משפחתי לחודש חשוון תש”פ

“נרות להאיר” – בכל בית ובית

“… נוסף לכך שכל בית יהודי צריך להיות בית תורה, תפלה וגמ”ח…, צ”ל כל בית מעין ודוגמת ישיבת תומכי תמימים, על ידי לימוד תורת החסידות (נוסף על לימוד התורה בכלל)”, – אומר הרבי בשיחתו לפרשת תצא (י”ד אלול ה’תשנ”א).

הקורס המשולב ‘תמימים בכל בית’ – הבנוי על-פי סדרי יום של ישיבות “תומכי תמימים” – יחדיר את האווירה של הישיבה לכל יום של חודש חשוון. חסידות, גמרא, פרשת השבוע, הלכה ועוד. הרצאות, שיעורים וחידונים כל יום החל מ8:30 בבוקר.

להכרת תכנית הלימודים לחצו על הלשונית “מערך השיעורים”.

א' בחשוון - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (א’ בחשוון). אגרת הקודש, פרק כ”ה
7
2
11:00 – עיונא (א’ בחשוון)
27
3
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת נח, חלק א’)

ב' בחשוון - יום שלישי

1
09:00 – חסידות בוקר (ב’ בחשוון). אגרת הקודש, פרק כ”ה
2
11:30 – עיונא (ב’ בחשוון)
3
15:00 – הרמב”ם היומי (ב’ בחשוון)
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת נח, חלק ב’)
5
20:00 – חסידות ערב: פרשת נח – הפרשה הכללית

ג' בחשוון - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (ג’ בחשוון). אגרת הקודש, פרק כ”ה
11
2
חידון! שאלות חזרה באגרת כ”ה – להבין אמרי בינה
4 שאלות
3
11:00 – עיונא (ג’ בחשוון)
22
4
15:00 – הרמב”ם היומי (ג’ בחשוון)
12
5
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת נח, חלק ג’)
6
20:00 – חסידות ערב: פרשת נח – חלק ב’
25

ד' בחשוון - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ד’ בחשוון). אגרת הקודש, פרק כ”ו
15
2
11:00 – עיונא (ד’ בחשוון)
21
3
15:00 – הרמב”ם היומי (ד’ בחשוון)
8
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת נח, חלק ד’)
5
20:00 – הסתכלות גאולתית – התוועדות חסידית עם המשפיע הרב ירון דניאל – חלק א’
38

ה' בחשוון - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ה’ בחשוון). אגרת הקודש, פרק כ”ו
12
2
09:30 – מאמר לשבת עם הרב נחמן לרנר
16
3
10:30 – הרמב”ם היומי (ה’ בחשוון)
5
4
12:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת נח, חלק ה’)

ז' בחשוון - מוצאי שבת

1
21:00 – הסתכלות גאולתית – התוועדות חסידית עם המשפיע הרב ירון דניאל – חלק ב’
17

ז' בחשוון - יום ראשון

1
08:15 – חסידות בוקר, השלמת השיעור לו’ בחשוון
11
2
08:30 – חסידות בוקר (ז’ בחשוון)
8
3
11:00 – עיונא (ז’ בחשוון). בבא מציעא י”ד תחילת עמוד ב’
28
4
חידון! בבא מציעא י”ד תחילת עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (ז’ בחשוון)
6
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת לך לך, חלק א’)

ח' בחשוון - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (ח’ בחשוון)
9
2
11:00 – עיונא (ח’ בחשוון). בבא מציעא י”ד סוף עמוד ב’
19
3
חידון! בבא מציעא י”ד סוף עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – שיעור הלכה: הלכות אמירת ותן טל ומטר
13
5
15:00 – הרמב”ם היומי (ח’ בחשוון)
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת לך לך, חלק ב’)
7
20:00 – חסידות ערב (ח’ בחשוון). מושגים בחסידות עם הרב נחמן לרנר

ט' בחשוון - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ט’ בחשוון)
5
2
11:00 – עיונא (ט’ בחשוון). בבא מציעא דף ט”ו עמוד א’
15
3
בבא מציעא ט”ו תחילת עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
שאלת היום! מה זה הלוואת “סאה בסאה”?
5
14:00 – שיעור הלכה: זמן אמירת ‘ותן טל ומטר’ בחו”ל
13
6
15:00 – הרמב”ם היומי (ט’ בחשוון)
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת לך לך, חלק ג’)
8
20:20 – חסידות ערב: פרשת לך לך – חלק א’
11

י' בחשוון - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (י’ בחשוון)
10
2
11:00 – עיונא (י’ בחשוון). בבא מציעא דף ט”ו סוף עמוד א’
28
3
בבא מציעא ט”ו סוף עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
15:00 – הרמב”ם היומי (י’ בחשוון)
6
5
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת לך לך, חלק ד’)
6
20:00 – חסידות ערב: פרשת לך לך – חלק ב’
5
7
20:30 – התוועדות חסידית לרגל היארצהייט של רחל אמנו – עם המשפיע הרב מני רוט
17

י"א בחשוון - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”א בחשוון)
11
2
שאלות חזרה: תניא אגרת הקודש כ”ו – בר”מ פ’ נשא
4 שאלות
3
11:00 – עיונא (י”א בחשוון). בבא מציעא דף ט”ו עמוד ב’
21
4
שאלות חזרה: בבא מציעא דף ט”ו
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (י”א בחשוון)
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת לך לך, חלק ה’)
7
20:00 – חסידות ערב: פרשת לך לך – חלק ג’
6
8
20:30 – איך עוברים מתשרי? – התוועדות חסידית עם המשפיע הרב מני רוט
9

י"ב בחשוון - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ב בחשוון)
14
2
10:00 – הרמב”ם היומי (י”ב בחשוון)
8
3
11:00 – מאמר לשבת פרשת לך לך עם הרב נחמן לרנר
18

י"ד בחשוון - יום ראשון

1
08:20 – חסידות בוקר: השלמת השיעור לי”ג בחשוון
2
08:30 – חסידות בוקר (י”ד בחשוון)
5
3
11:00 – עיונא (י”ד בחשוון). בבא מציעא ט”ז עמוד א’
13
4
בבא מציעא ט”ז עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (י”ד בחשוון)
13
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וירא , חלק א’)
7
20:00 – חסידות ערב: פרשת וירא – חלק א’
11

ט"ו בחשוון - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (ט”ו בחשוון)
11
2
11:00 – עיונא (ט”ו בחשוון). בבא מציעא ט”ז עמוד ב’
28
3
בבא מציעא דף ט”ז עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
15:00 – הרמב”ם היומי (ט”ו בחשוון)
13
5
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וירא , חלק ב’)
6
20:00 – חסידות ערב: פרשת וירא – חלק ב’
18

ט"ז בחשוון - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ט”ז בחשוון)
6
2
שאלות חזרה: אגרת הקודש כ”ז – אהוביי אחיי
4 שאלות
3
11:00 – עיונא (ט”ז בחשוון). בבא מציעא י”ז עמוד א’
20
4
בבא מציעא דף י”ז עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (ט”ז בחשוון)
12
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וירא , חלק ג’)
7
20:00 – חסידות ערב: פרשת וירא – חלק ג’

י"ז בחשוון - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ז בחשוון)
12
2
11:00 – עיונא (י”ז בחשוון). בבא מציעא דף י”ז סוף עמוד א’
3
בבא מציעא דף י”ז סוף עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
שאלת היום: חזרה לפרשת נח עם פירוש רש”י
5
15:00 – הרמב”ם היומי (י”ז בחשוון)
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וירא , חלק ד’)
7
20:00 – חסידות ערב: פרשת וירא – חלק ד’
5

י"ח בחשוון - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ח בחשוון)
9
2
שאלות חזרה: אגרת כ”ח – למה נסמכה
4 שאלות
3
11:00 – עיונא (י”ח בחשוון). בבא מציעא דף י”ח סוף עמוד א’
21
4
בבא מציעא דף י”ח עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (י”ח בחשוון)
7
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וירא , חלק ה’)
7
20:30 – חסידות ערב: פרשת וירא – חלק ה’
7

י"ט בחשוון - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ט בחשוון)
12
2
10:00 – הרמב”ם היומי (י”ט בחשוון)
10
3
11:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וירא , חלק ו’)
4
11:30 – חסידות סוף שבוע: פרשת וירא – חלק ו’
8
5
12:00 – מאמר לשבת פרשת וירא עם הרב נחמן לרנר
18

כ"א בחשוון - מוצאי שבת

1
19:00 – להתחבר למציאות האמיתית – התוועדות מיוחדת לרגל יום הולדתו של הרבי הרש”ב עם המשפיע הרב ירון דניאל
45
2
20:00 – התוועדות לרגל יום הולדתו של הרב הרש”ב עם הרב מני רוט
15

כ"א בחשוון - יום ראשון

1
מאמרי הרבי הרש”ב – מאמירה להדפסה. חידון מיוחד לרגל כ’ בחשוון
5 שאלות
2
08:20 – חסידות בוקר (שיעור השלמה לכ’ בחשוון)
8
3
08:30 – חסידות בוקר (כ”א בחשוון)
4
11:00 – עיונא (כ”א בחשוון). בבא מציעא דף י”ח עמוד ב’
20
5
בבא מציעא דף י”ח עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
6
15:00 – הרמב”ם היומי (שיעור לכ’’א בחשוון)
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת חיי שרה , חלק א’)
8
20:00 – חסידות ערב: פרשת חיי שרה – חלק א’
9

כ"ב בחשוון - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ב בחשוון)
5
2
11:00 – עיונא (כ”ב בחשוון). בבא מציעא דף י”ט עמוד א’
5
3
בבא מציעא דף י”ט עמוד א’ – שאלות חזרה
2 שאלות
4
11:30 – עיונא (כ”ב בחשוון). בבא מציעא דף י”ט עמוד ב’
24
5
בבא מציעא דף י”ט עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
6
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמת השיעור לכ’ בחשוון)
7
15:00 – הרמב”ם היומי (שיעור לכ”ב בחשוון)
8
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת חיי שרה , חלק ב’)
9
20:00 – חסידות ערב: פרשת חיי שרה – חלק ב’
5

כ"ג בחשוון - יום שלישי

1
08:45 – חסידות בוקר (כ”ג בחשוון)
10
2
11:00 – עיונא (כ”ג בחשוון)
19
3
בבא מציעא דף כ’ עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
15:00 – הרמב”ם היומי (שיעור לכ”ג בחשוון)
5
חידון: מצאו ומלאו את המילים החסרות בהלכות מתנות עניים
6 שאלות
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת חיי שרה , חלק ג’)
7
20:00 – חסידות ערב: פרשת חיי שרה – חלק ג’
13

כ"ד בחשוון - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ד בחשוון)
8
2
אגרת הקודש כ”ט – שאלות חזרה
4 שאלות
3
אגרת הקודש ל’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
11:00 – עיונא (כ”ד בחשוון)
23
5
בבא מציעא דף כ’ עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
6
שאלת היום: מחפשים הסברים במסכת עירובין
7
15:00 – הרמב”ם היומי (שיעור לכ”ד בחשוון)
8
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת חיי שרה , חלק ד’)
9
20:00 – חסידות ערב: פרשת חיי שרה – חלק ד’
13

כ"ה בחשוון - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ה בחשוון)
2
אגרת הקדש לא – שאלות חזרה
4 שאלות
3
11:10 – עיונא (כ”ה בחשוון)
25
4
בבא מציעא דף כ”א עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
14:40 – הלכה (כ”ה בחשוון)
9
6
15:15 – הרמב”ם היומי (שיעור לכ”ה בחשוון)
16
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת חיי שרה , חלק ה’)
8
20:00 – חסידות ערב: פרשת חיי שרה – חלק ה’
6

כ"ו בחשוון - יום שישי

1
09:00 – חסידות בוקר (כ”ו בחשוון)
14
2
10:00 – הרמב”ם היומי (כ”ו בחשוון)
3
11:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת חיי שרה, חלק ו’)
4
11:30 – מאמר לשבת פרשת חיי שרה עם הרב נחמן לרנר
14
5
12:00 – חסידות סוף שבוע: פרשת חיי שרה – חלק ו’
12

כ"ח בחשוון - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (שיעור השלמה לכ”ז בחשוון)
2
קונטרס אחרון “להבין איך הקורא” – שאלות חזרה
4 שאלות
3
09:00 – חסידות בוקר (כ”ח בחשוון, חומר ללימוד עצמי)
4
קונטרס אחרון “עיין ע”ח” – שאלות חזרה
3 שאלות
5
11:00 – עיונא (כ”ח בחשוון). בבא מציעא דף כ”א עמוד ב’
12
6
14:30 – הלכה (כ”ח בחשוון). הלכות תפילה בראש חודש
7
15:00 – הרמב”ם היומי (שיעור השלמה לכ”ז בחשוון)
8
15:30 – הרמב”ם היומי (כ”ח בחשוון)
9
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תולדות, חלק א’)

כ"ט בחשוון - יום שני

1
11:00 – עיונא (כ”ח בחשוון). בבא מציעא דף כ”א, המשך עמוד ב’
14
2
בבא מציעא דף כ”א עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
3
14:00 – הלכה (כ”ט בחשוון). דיני ראש חודש
5
4
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ט בחשוון)
14
5
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תולדות, חלק ב’)
הוסף לרשימת משאלות
הצטרפות לתכנית
נרשמו: 60 תלמידים
הרצאות: 133
רמה: מתקדמים