ישיבה בכל בית: קורס לימודי משפחתי לחודש כסלו תשפ”א

רוצה להעביר חודש באווירה של הישיבה תומכי תמימים? הצטרף לשיעורים יומיים בחסידות, גמרא, הלכה, דבר מלכות ועוד – ממיטב המרצים של הישיבה “תומכי תמימים בכל בית”.

א' בכסלו - יום שלישי

1
08:00 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לכ”ח בכסלו)
10
2
08:30 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לכ”ט בכסלו)
10
3
קונטרס אחרון, “להבין מ”ש בשער היחודים” – שאלות חזרה
4 שאלות
4
09:00 – חסידות בוקר (א’ בכסלו)
9
5
11:00 – עיונא (א’ בכסלו). בבא מציעא דף כ”ב עמוד א’
19
6
בבא מציעא דף כ”ב עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
7
14:00 – הלכה (א’ בכסלו)
3
8
15:00 – הרמב”ם היומי (א’ בכסלו)
15
9
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תולדות, חלק ג’)
10
20:30 – התוועדות חסידית לכבוד חודש של גאולה עם המשפיע הרב ירון דניאל

ב' בכסלו - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (ב’ בכסלו)
14
2
11:00 – עיונא (ב’ בכסלו)
16
3
בבא מציעא דף כ”ב עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – הלכה (ב’ בכסלו)
7
5
15:00 – הרמב”ם היומי (ב’ בכסלו)
18
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תולדות, חלק ד’)

ג' בכסלו - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ג’ בכסלו)
10
2
11:00 – עיונא (ג’ בכסלו)
19
3
בבא מציעא דף כ”ג עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – הלכה (ג’ בכסלו)
5
15:00 – הרמב”ם היומי (ג’ בכסלו)
6
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תולדות, חלק ה’)

ד' בכסלו - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ד’ בכסלו), שיעור אודיו
7
2
10:00 – הרמב”ם היומי (ד’ בכסלו)
11
3
11:00 – מאמר לשבת פרשת תולדות עם הרב נחמן לרנר
15
4
11:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תולדות, חלק ו’)

ו' בכסלו - יום ראשון

1
08:00 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לה’ בכסלו)
12
2
08:30 – חסידות בוקר (ו’ בכסלו)
9
3
11:00 – עיונא (ו’ בכסלו)
18
4
בבא מציעא דף כ”ג עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
14:15 – הלכה (ו’ בכסלו)
5
6
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמת השיעור לה’ בכסלו)
7
15:30 – הרמב”ם היומי (ו’ בכסלו)
8
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויצא, חלק א’)

ז' בכסלו - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (ז’ בכסלו)
13
2
11:10 – עיונא (ז’ בכסלו)
22
3
בבא מציעא כ”ד עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – הלכה (ז’ בכסלו)
3
5
15:00 – הרמב”ם היומי (ז’ בכסלו)
16
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויצא, חלק ב’)
7
20:00 – חסידות ערב (ז’ בכסלו). תורה אור – פרשת ויצא (חלק א’).
21

ח' בכסלו - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ח’ בכסלו)
6
2
11:00 – עיונא (ח’ בכסלו)
25
3
בבא מציעא כ”ד עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
“סימנים” ו”אזנים” לתורה: תשובה למשימה מכ”ד בחשון
5
14:30 – הלכה (ח’ בכסלו)
7
6
15:00 – הרמב”ם היומי (ח’ בכסלו)
21
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויצא, חלק ג’)
8
20:00 – חסידות ערב (ח’ בכסלו). תורה אור – פרשת ויצא (חלק ב’).
17

ט' בכסלו - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (ט’ בכסלו)
7
2
11:00 – עיונא (ט’ בכסלו)
25
3
15:00 – הרמב”ם היומי (ט’ בכסלו)
13
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויצא, חלק ד’)
5
20:00 – חסידות ערב (ט’ בכסלו). תורה אור – פרשת ויצא (חלק ג’).
16
6
21:00 – התוועדות לרגל ט’-י’ כסלו עם הרב מני רוט
21

י' בכסלו - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י’ בכסלו)
7
2
11:00 – עיונא (ו’ בכסלו)
25
3
15:00 – הרמב”ם היומי (י’ בכסלו)
15
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויצא, חלק ה’)
5
20:00 – חסידות ערב (י’ בכסלו). שיעור דבר מלכות פרשת ויצא (חלק א’)
43

י"א בכסלו - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”א בכסלו)
2
10:00 – הרמב”ם היומי (י”א בכסלו)
3
11:30 – חסידות (י”א בכסלו). שיעור דבר מלכות פרשת ויצא (חלק ב’)
50
4
11:15 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויצא, חלק ו’)

י"ג בכסלו - יום ראשון

1
08:00 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לי”ב בכסלו)
10
2
קונטרס אחרון “להבין מה שכתוב בפרי עץ חיים” – שאלות חזרה
4 שאלות
3
08:30 – חסידות בוקר (י”ג בכסלו)
14
4
11:00 – עיונא (י”ג בכסלו)
23
5
בבא מציעא כ”ו עמוד א’, עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
6
14:00 – הלכה (י”ג בכסלו)
7
7
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמת השיעור לי”ב בכסלו)
18
8
15:30 – הרמב”ם היומי (י”ג בכסלו)
16
9
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישלח, חלק א’)
10
20:00 – חסידות ערב (י”ג בכסלו). חסידישע פרשה עם הרב מנחם ישראלי. פרשת וישלח (חלק א’)
14
11
21:00 – התוועדות חסידית לכבוד י”ד כסלו עם המשפיע הרב מני רוט

י"ד בכסלו - יום שני

1
קונטרס אחרון “ולהבין פרטי ההלכות” – שאלות חזרה
4 שאלות
2
08:30 – חסידות בוקר (י”ד בכסלו)
12
3
11:00 – עיונא (י”ד בכסלו)
24
4
בבא מציעא כ”ז עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (י”ד בכסלו)
16
6
חידון: הרמב”ם היומי – שאלות חזרה
5 שאלות
7
שאלת היום לרגל י”ד בכסלו!
8
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישלח, חלק ב’)
9
20:00 – חסידות ערב (י”ד בכסלו). חסידישע פרשה עם הרב מנחם ישראלי. פרשת וישלח (חלק ב’)
16

ט"ו בכסלו - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ט”ו בכסלו)
2
קונטרס אחרון “דוד זמירות” – שאלות חזרה
4 שאלות
3
11:00 – עיונא (ט”ו בכסלו)
20
4
בבא מציעא כ”ז עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
14:00 – הלכה (ט”ו בכסלו)
6
6
15:00 – הרמב”ם היומי (ט”ו בכסלו)
21
7
הלכות שמיטה ויובל, פרק ו-ח – שאלות חזרה
3 שאלות
8
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישלח, חלק ג’)
9
20:00 – חסידות ערב (ט”ו בכסלו). חסידישע פרשה עם הרב מנחם ישראלי. פרשת וישלח (חלק ג’)
19

ט"ז בכסלו - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (ט”ז בכסלו)
11
2
קונטרס אחרון “וצדקה כנחל” – שאלות חזרה
4 שאלות
3
11:00 – עיונא (ט”ז בכסלו)
22
4
בבא מציעא כ”ח עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (ט”ז בכסלו)
21
6
הלכות שמיטה ויובל, פרק ט-יא – שאלות חזרה
4 שאלות
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישלח, חלק ד’)
8
20:00 – חסידות ערב (ט”ז בכסלו). חסידישע פרשה עם הרב מנחם ישראלי. פרשת וישלח (חלק ד’)
18

י"ז בכסלו - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ז בכסלו)
13
2
קונטרס אחרון “הנה לא טובה” – שאלות חזרה
4 שאלות
3
11:00 – עיונא (י”ז בכסלו)
18
4
בבא מציעא כ”ח עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (י”ז בכסלו)
18
6
הלכות שמיטה ויובל פרק יג – שאלות חזרה
4 שאלות
7
שאלת היום: מתרגמים את ההלכה היומית למידות המרחק של ימינו
8
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישלח, חלק ה’)
9
18:15 – חסידות ערב (י”ז בכסלו). שיעור דבר מלכות פרשת וישלח (חלק א’)
37
10
19:00 – התוועדות לרגל י”ט כסלו חג הגאולה

י"ח בכסלו - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ח בכסלו)
12
2
10:00 – הרמב”ם היומי (י”ח בכסלו)
19
3
11:15 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישלח, חלק ו’)
4
11:30 – חסידות ערב (י”ז בכסלו). שיעור דבר מלכות פרשת וישלח (חלק ב’)
31

כ' בכסלו - יום ראשון

1
08:00 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לי”ט בכסלו)
23
2
08:30 – חסידות בוקר (כ’ בכסלו)
13
3
תניא – הסכמות והקדמה – שאלות חזרה
4 שאלות
4
11:20 – עיונא (כ’ בכסלו)
26
5
בבא מציעא סוף כ”ח עמוד ב’ (כ”ט עמוד א’) – שאלות חזרה
4 שאלות
6
14:00 – הלכה (כ’ בכסלו)
4
7
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמת השיעור לי”ט בכסלו)
8
15:30 – הרמב”ם היומי (כ’ בכסלו)
9
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישב, חלק א’)
10
20:00 – התוועדות חסידית לרגל כ’ בכסלו – עם משפיע הרב מנחם ישראלי
48

כ"א בכסלו - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”א בכסלו)
9
2
11:00 – עיונא (כ”א בכסלו)
23
3
בבא מציעא כ”ט עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – הלכה (כ”א בכסלו)
8
5
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”א בכסלו)
14
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישב, חלק ב’)
7
20:00 – חסידות ערב (כ”א בכסלו)
17

כ"ב בכסלו - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ב בכסלו)
22
2
11:20 – עיונא (כ”ב בכסלו)
21
3
בבא מציעא ל’ עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – הלכה (כ”ב בכסלו)
6
5
15:30 – הרמב”ם היומי (כ”ב בכסלו)
12
6
הלכות כלי המקדש פרק ו – שאלות חזרה
4 שאלות
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישב, חלק ג’)
8
20:00 – חסידות ערב (כ”ב בכסלו)
12

כ"ג בכסלו - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ג בכסלו)
17
2
תניא פרק א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
3
11:30 – עיונא (כ”ג בכסלו)
19
4
בבא מציעא ל’ עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ג בכסלו)
6
הלכות כלי המקדש פרק ט – שאלות חזרה
4 שאלות
7
16:10 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישב, חלק ד’)
8
20:00 – חסידות ערב (כ”ג בכסלו)
17

כ"ד בכסלו - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ד בכסלו)
24
2
11:15 – עיונא (כ”ד בכסלו)
24
3
בבא מציעא ל”א עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13-00 – גמרא (גירסא)
5
14:40 – הרמב”ם היומי (כ”ד בכסלו)
6
15:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישב, חלק ה’)
7
חנוכה שמח!
8
18:30 – נקודות מהדבר מלכות השבועי (כ”ד בכסלו) – חלק א’
28
9
20:00 – חסידות ערב (כ”ד בכסלו)
19

כ"ה בכסלו - יום שישי

1
09:00 – חסידות בוקר (כ”ה בכסלו)
13
2
10:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וישב, חלק ו’)
3
11:00 – נקודות מהדבר מלכות השבועי (כ”ה בכסלו) – חלק ב’
45
4
12:00 – נקודות מהדבר מלכות השבועי (כ”ה בכסלו) – חלק ג’
26

כ"ז בכסלו - מוצאי שבת

1
21:00 – אור החנוכה: התוועדות עם המשפיע הרב ירון דניאל
34

כ"ז בכסלו - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לכ”ז בכסלו)
13
2
תניא פרק ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
3
תניא פרק ג’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
09:00 – חסידות בוקר (כ”ז בכסלו)
11
5
11:00 – עיונא (כ”ז בכסלו)
6
בבא מציעא ל”ב עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
7
13-00 – גמרא (גירסא). האם מותר לכתוב ספר תורה בלשון יוונית?
8
20:00 – אור החנוכה – עם המשפיע הרב מני רוט (נר רביעי)
16

כ"ח בכסלו - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ח בכסלו)
8
2
11:00 – עיונא (כ”ח בכסלו)
24
3
בבא מציעא ל”ב עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13-00 – גמרא (גירסא). “כתבו לכם על קרן השור…”
5
15:30 – הרמב”ם היומי (כ”ח בכסלו)

כ"ט בכסלו - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ט בכסלו)
18
2
11:00 – עיונא (כ”ט בכסלו)
25
3
בבא מציעא ל”ג עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13-00 – גמרא (גירסא). כמה אבות נזיקין נאמרו בשור? מה הם?
5
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ט בכסלו)
9
הוסף לרשימת משאלות
הצטרפות לתכנית
נרשמו: 62 תלמידים
הרצאות: 141
רמה: מתקדמים