ישיבה בכל בית: קורס לימודי משפחתי לחודש טבת תשפ”א

חודש טבת בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”:

08:30 – חסידות בוקר: קורס בליקוטי אמרים (תניא)
11:00 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא
15:00 – הלכה: הרמב”ם היומי ושיעורי הלכה למעשה
16:00 – דבר מלכות עם ליווי וויזואלי
20:00 – הפרשה חסידית עם הרב מנחם ישראלי
וכמו כן – התוועדויות עם הרב מני רוט והרב ירון דניאל

חודש טוב!

א' בטבת - יום רביעי (נר שישי)

1
08:30 – חסידות בוקר (א’ בטבת)
9
2
11:30 – עיונא (א’ בטבת)
21
3
בבא מציעא ל”ג עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
15:00 – הרמב”ם היומי (א’ בטבת)
10

ב' בטבת - יום חמישי (נר שביעי)

1
08:30 – חסידות בוקר (ב’ בטבת)
11
2
11:00 – עיונא (ב’ בטבת)
21
3
14-00 – גמרא (גירסא). כיצד רואים שהיחס של הקרניים והטלפיים לעיקר השור הוא פחות מהעור?
4
15:00 – הרמב”ם היומי (ב’ בטבת)
22

ג' בטבת - יום שישי (נר שמיני)

1
08:30 – חסידות בוקר (ג’ בטבת)
7
2
10:00 – מאמר לשבת עם הרב נחמן לרנר
14
3
11:15 – הרמב”ם היומי (ג’ בטבת)
5
4
11:30 – בסוד של קרן השור: הסבר על-פי מאמרו של הרבי

ה' בטבת - מוצאי שבת

1
20:30 – התוועדות חסידית לרגל ה’ טבת – דידן נצח – עם המשפיע הרב מני רוט
30

ה' בטבת - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (ה’ בטבת)
14
2
11:00 – עיונא (ה’ בטבת)
22
3
14:00 – הלכה (ה’ בטבת)
8
4
15:30 – הרמב”ם היומי (ה’ בטבת)
13
5
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויגש, חלק א’)
6
19:00 – חג הספרים? – התוועדות חסידית לכבוד דידן נצח עם הרב חיים ששון (חלק א’)
50
7
20:00 – חג הספרים? – התוועדות חסידית לכבוד דידן נצח עם הרב חיים ששון (חלק ב’)
39

ו' בטבת - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (ו’ בטבת)
8
2
11:00 – עיונא (ו’ בטבת)
17
3
14:00 – הלכה (ו’ בטבת)
5
4
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויגש, חלק ב’)
5
20:00 – חסידות ערב (ו’ בטבת). “קונטרס ומעין” עם הרב איתי נגר (פרק א’)
8

ז' בטבת - יום שלישי

1
תניא פרק ז’ – שאלות חזרה
4 שאלות
2
08:30 – חסידות בוקר (ז’ בטבת)
9
3
11:30 – עיונא (ז’ בטבת)
26
4
בבא מציעא ל”ה עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
14:00 – הלכה (ז’ בטבת)
4
6
15:00 – הרמב”ם היומי (ז’ בטבת)
14
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויגש, חלק ג’)
8
20:00 – חסידות ערב (ז’ בטבת). “קונטרס ומעין” עם הרב איתי נגר (פרק ב’)
14

ח' בטבת - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (ח’ בטבת)
13
2
תניא פרק ח’ – שאלות חזרה
4 שאלות
3
11:30 – עיונא (ח’ בטבת)
15
4
בבא מציעא ל”ו עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
14:00 – הלכה (ח’ בטבת)
9
6
15:00 – הרמב”ם היומי (ח’ בטבת)
14
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויגש, חלק ד’)
8
20:00 – חסידות ערב (ח’ בטבת). “קונטרס ומעין” עם הרב איתי נגר (פרק ג’)
12

ט' בטבת - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ט’ בטבת)
8
2
11:30 – עיונא (ט’ בטבת)
11
3
13:30 – הלכה (ט’ בטבת)
4
4
14:30 – הרמב”ם היומי (ט’ בטבת)
17
5
15:00 – התוועדות הכנה לערה בטבת עם הרב ירון דניאל
52
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויגש, חלק ה’)
7
הודעה על המשך הלימודים

י' בטבת - יום שישי

1
12:15 – חסידות בוקר (י’ בטבת)
16
2
12:30 – מאמר לשבת עם הרב לרנר
21
3
13:00 – הרמב”ם היומי (י’ בטבת)
12
4
13:15 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויגש, חלק ו’)
5
13:30 – שיעור מיוחד לרגל עשרה בטבת עם הרב מני רוט
27

י"ב בטבת - יום ראשון

1
תניא פרק ט’ – שאלות חזרה
4 שאלות
2
11:00 – עיונא (י”ב בטבת)
6
3
בבא מציעא ל”ו עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
15:00 – הרמב”ם היומי (י”ב בטבת)
5
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויחי, חלק א’)
6
16:30 – מובא בגמרא כי “יעקב אבינו לא מת” (תענית ה ע”ב). למה התכוונה הגמרא?
6
7
שאלת היום: איזה מקרא דורש ר’ יוחנן בתענית ה ע”ב?
8
20:00 – חסידות ערב (י”ב בטבת). “קונטרס ומעין” עם הרב איתי נגר (פרק ד’)
11

י"ג בטבת - יום שני

1
11:00 – עיונא (י”ג בטבת)
12
2
15:00 – הרמב”ם היומי (י”ג בטבת)
15
3
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויחי, חלק ב’)
4
20:00 – חסידות ערב (י”ג בטבת). “קונטרס ומעין” עם הרב איתי נגר (מאמר ב’, פרק א’)
13

י"ד בטבת - יום שלישי

1
11:00 – עיונא (י”ד בטבת)
12
2
בבא מציעא ל”ז עמוד ב’ – שאלות חזרה
3 שאלות
3
13-00 – גמרא (גירסא, י”ד בטבת). שאלת היום (מסכת סוטה, מח ע”ב)
4
14:00 – הלכה (י”ד בטבת) – הלכות שבת
6
5
15:00 – הרמב”ם היומי (י”ד בטבת)
11
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויחי, חלק ג’)
7
19:00 – חסידות ערב. תניא, השלמת השיעור לי”א בטבת
13
8
19:15 – חסידות ערב. תניא, השלמת השיעור לי”ב בטבת
12
9
תניא פרק י’ – שאלות חזרה
4 שאלות
10
19:45 – חסידות ערב. תניא, השלמת השיעור לי”ג בטבת
9
11
תניא פרק י”א – שאלות חזרה
4 שאלות

ט"ו בטבת - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (ט”ו בטבת). תניא, תחילת פרק י”ב
9
2
11:00 – עיונא (ט”ו בטבת)
16
3
בבא מציעא ל”ז עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:00 – גמרא (גירסא, ט”ו בטבת). שאלת היום: שלימות הזהב בבית המקדש
5
14:00 – הלכה (ט”ו בטבת) – הלכות שבת
8
6
15:00 – הרמב”ם היומי (ט”ו בטבת)
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויחי, חלק ד’)
8
20:00 – חסידות ערב (ט”ו בטבת). תניא, המשך פרק י”ב
8

ט"ז בטבת - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ט”ז בטבת)
7
2
11:00 – עיונא (ט”ז בטבת)
20
3
בבא מציעא ל”ח עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:00 – גמרא (גירסא, ט”ז בטבת). שאלת היום – “כלום אדם זורע סאה”
5
14:00 – הלכה (ט”ז בטבת) – הלכות שבת
12
6
15:00 – הרמב”ם היומי (ט”ז בטבת)
7
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויחי, חלק ה’)
8
20:00 – חסידות ערב (ט”ז בטבת). “קונטרס ומעין” עם הרב איתי נגר (מאמר ב’, פרק ב’)
9

י"ז בטבת - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ז בטבת)
7
2
תניא פרק י”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
3
10:00 – הרמב”ם היומי (י”ז בטבת)
4
10:30 – מאמר לשבת עם הרב לרנר
16
5
11:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויחי, חלק ו’)

י"ט בטבת - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר – השלמת השיעור לי”ח בטבת
9
2
08:45 – חסידות בוקר (י”ט בטבת)
10
3
11:00 – עיונא (י”ט בטבת)
23
4
בבא מציעא ל”ח עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
14:00 – הלכה (י”ט בטבת)
9
6
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמה לי”ח בטבת)
7
16:15 – הרמב”ם היומי (י”ט בטבת)
25
8
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת שמות, חלק א’)

כ' בטבת - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (כ’ בטבת)
10
2
תניא פרק י”ג – שאלות חזרה
4 שאלות
3
11:00 – עיונא (כ’ בטבת). בבא מציעא ל”ט עמוד א’
7
4
14:00 – הלכה (כ’ בטבת)
10
5
15:45 – הרמב”ם היומי (כ’ בטבת)
14
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת שמות, חלק ב’)
7
20:30 – שיעור מיוחד לרגל כ’ טבת – יום ההילולא של הרמב”ם
31

כ"א בטבת - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”א בטבת)
12
2
11:00 – עיונא (כ”א בטבת). בבא מציעא ל”ט עמוד א’ (המשך העמוד)
12
3
בבא מציעא ל”ט עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:00 – גמרא (גירסא, כ’ בטבת). שאלת היום: “אני כבן שבעים שנה…”
5
14:00 – הלכה (כ”א בטבת). דיני קידוש
10
6
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”א בטבת)
18
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת שמות, חלק ג’)

כ"ב בטבת - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ב בטבת)
10
2
תניא פרק י”ד – שאלות חזרה
4 שאלות
3
11:00 – עיונא (כ”ב בטבת). בבא מציעא ל”ט עמוד ב’ – מ’ עמוד א’
25
4
בבא מציעא ל”ט עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
5
14:00 – הלכה (כ”ב בטבת). דיני קידוש
13
6
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ב בטבת)
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת שמות, חלק ד’)

כ"ג בטבת - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ג בטבת)
10
2
11:20 – עיונא (כ”ג בטבת). בבא מציעא מ’ עמוד א’-ב’
24
3
בבא מציעא מ’ עמוד א’ (ב’) – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:10 – הלכה (כ”ג בטבת)
15
5
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ג בטבת)
24
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת שמות, חלק ה’)
7
20:00 – חסידות ערב (כ”ג בטבת). “קונטרס ומעין” עם הרב איתי נגר (מאמר ג’, פרק א’)
9

כ"ד בטבת - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ד בטבת)
5
2
תניא פרק ט”ו – שאלות חזרה
4 שאלות
3
10:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת שמות, חלק ו’)
4
11:00 – הרמב”ם היומי (כ”ד בטבת)
5
12:00 – מאמר לשבת עם הרב לרנר (פרשת שמות)
14

כ"ו בטבת - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר. שיעור תניא לכ”ה בטבת
11
2
09:00 – חסידות בוקר (כ”ו בטבת)
9
3
תניא פרק ט”ז – שאלות חזרה
4 שאלות
4
11:20 – עיונא (כ”ו בטבת). בבא מציעא מ’ עמוד ב’
26
5
בבא מציעא מ’ עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
6
14:00 – הלכה (כ”ו בטבת). דיני שבת והבדלה
10
7
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמה לכ”ה בטבת)
8
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וארא, חלק א’)
9
דבר מלכות פרשת וארא – שאלות חזרה (סעיפים א’-ב’)
4 שאלות
10
20:00 – חסידות ערב (כ”ו בטבת). “קונטרס ומעין” עם הרב איתי נגר (מאמר ג’, פרק ב’)
7

כ"ז בטבת - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ז בטבת)
5
2
11:20 – עיונא (כ”ז בטבת). בבא מציעא מ”א עמוד א’
10
3
13:30 – גמרא (גירסא). “קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה” (יומא כח ע”ב)
4 שאלות
4
14:00 – הלכה (כ”ז בטבת). תפילת עמידה של שבת
5
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ז בטבת)
6
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וארא, חלק ב’)
7
20:00 – חסידות ערב (כ”ז בטבת). “קונטרס ומעין” עם הרב איתי נגר (מאמר ג’, פרק ג’)
7

כ"ח בטבת - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ח בטבת)
9
2
תניא פרק י”ז – שאלות חזרה
4 שאלות
3
11:00 – עיונא (כ”ח בטבת). בבא מציעא מ”א עמוד א’ (ב’)
14
4
בבא מציעא מ”א עמוד א’ (ב’) – שאלות חזרה
4 שאלות
5
13-20 – גמרא (גירסא). “יום חתונתו זה מתן תורה” (תענית כו, ע”ב) – דף המקורות
6
13-30 – חידון (גירסא): “יום חתונתו זה מתן תורה” (תענית כו, ע”ב)
3 שאלות
7
14:20 – הלכה (כ”ח בטבת). הלכות תפילה
11
8
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמה לכ”ז בטבת)
9
15:30 – הרמב”ם היומי (כ”ח בטבת)
10
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וארא, חלק ג’)
11
20:00 – חסידות ערב (כ”ח בטבת)
32

כ"ט בטבת - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר עם הרב אסף אנגלמן (כ”ט בטבת)
14
2
11:45 – עיונא (כ”ט בטבת). בבא מציעא מ”ב עמוד א’
24
3
בבא מציעא מ”ב עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, כ”ט בטבת). דף המקורות
5
13:30 – גמרא (גירסא, כ”ט בטבת): “וה’ ברך את אברהם בכל” (בראשית כד, א)
4 שאלות
6
14:30 – הלכה (כ”ט בטבת). לקראת ראש חודש שבט
6
7
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ט בטבת)
15
8
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וארא, חלק ד’)
9
20:00 – חסידות ערב (כ”ט בטבת)
39
הוסף לרשימת משאלות
הצטרפות לתכנית
נרשמו: 30 תלמידים
הרצאות: 140
רמה: מתקדמים