ישיבה בכל בית: קורס לימודי משפחתי לחודש שבט תשפ”א

חודש שבט בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”:

08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן
11:00 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמעון כהן
13:30 – חידון יומי בגמרא
14:30 – הלכה: הרמב”ם היומי ושיעורי הלכה למעשה
16:00 – דבר מלכות עם ליווי וויזואלי
20:00 – חסידות ערב והתוועדויות

א' בשבט - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (א’ בשבט)
9
2
11:20 – עיונא (א’ בשבט). בבא מציעא מ”ב עמוד ב’
12
3
בבא מציעא מ”ב עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, א’ בשבט): “דוד מלך ישראל חי וקים”
5
ראש השנה כה ע”א – חידון!
4 שאלות
6
14:30 – הלכה (א’ בשבט). ערב שבת
7
7
15:00 – הרמב”ם היומי (א’ בשבט)
8
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וארא, חלק ה’)
9
20:00 – חסידות ערב (א’ בשבט)
34

ב' בשבט - יום שישי

1
09:00 – חסידות בוקר (ב’ בשבט)
11
2
10:00 – מאמר לשבת עם הרב לרנר (פרשת וארא)
17
3
11:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת וארא, חלק ו’)
4
12:30 – הרמב”ם היומי (ב’ בשבט)

ד' בשבט - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לג’ בשבט)
11
2
09:00 – חסידות בוקר (ד’ בשבט)
12
3
11:15 – עיונא (ד’ בשבט). בבא מציעא מ”ג עמוד א’
7
4
בבא מציעא מ”ג עמוד א’ – שאלות חזרה
3 שאלות
5
13:30 – גמרא (גירסא, ד’ בשבט) – דף המקורות
6
יומא יח ע”א – חידון!
3 שאלות
7
14:30 – הלכה (ד’ בשבט). ערב שבת
8
8
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמה לג’ בשבט)
9
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בא, חלק א’)
10
20:00 – חסידות ערב (ד’ בשבט)
34

ה' בשבט - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (ה’ בשבט)
11
2
11:20 – עיונא (ה’ בשבט). בבא מציעא מ”ג עמוד א’
8
3
13:40 – גמרא (גירסא, ה’ בשבט)
5
4
15:00 – הלכה (ה’ בשבט)
20
5
15:30 – הרמב”ם היומי (השלמה לד’ בשבט)
6
16:00 – הרמב”ם היומי (ה’ בשבט)
7
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בא, חלק ב’)
8
20:00 – חסידות ערב (ה’ בשבט)
55

ו' בשבט - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ו’ בשבט)
9
2
11:00 – עיונא (ו’ בשבט). בבא מציעא מ”ג עמוד א’ (ב’)
8
3
בבא מציעא מ”ג עמוד א’ (ב’) – שאלות חזרה
6 שאלות
4
13:45 – גמרא (גירסא, ו’ בשבט). פותחים את מסכת תענית
5
תענית ב ע”א, משנה א’ – חידון!
5 שאלות
6
14:45 – הלכה (ו’ בשבט)
9
7
15:00 – הרמב”ם היומי (ו’ בשבט)
8
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בא, חלק ג’)

ז' בשבט - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (ז’ בשבט)
8
2
11:00 – עיונא (ז’ בשבט). בבא מציעא מ”ג עמוד ב’
17
3
בבא מציעא מ”ג עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, ז’ בשבט). תענית ב ע”א – דף המקורות
5
תענית ב ע”א – חידון!
5 שאלות
6
14:30 – הלכה (ז’ בשבט)
12
7
15:00 – הרמב”ם היומי (ז’ בשבט)
8
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בא, חלק ד’)
9
20:00 – חסידות ערב (ז’ בשבט)
35

ח' בשבט - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ח’ בשבט)
9
2
תניא פרק כ”א – שאלות חזרה
6 שאלות
3
11:15 – עיונא (ח’ בשבט). בבא מציעא מ”ד עמוד א’
10
4
13:45 – גמרא (גירסא, ח’ בשבט). תענית ב ע”ב – דף המקורות
5
תענית ב ע”ב – חידון!
4 שאלות
6
14:30 – הלכה (ח’ בשבט)
8
7
15:00 – הרמב”ם היומי (ח’ בשבט)
24
8
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בא, חלק ה’)
9
19:30 – צדיק, יסוד עולם. שיעור מיוחד לרגל י’ בשבט
4
10
20:00 – חסידות ערב (ח’ בשבט)
35

ט' בשבט - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ט’ בשבט)
11
2
תניא פרק כ”ב – שאלות חזרה
5 שאלות
3
09:00 – מיהו הנשיא: המבט הקבלי. שיעור מיוחד לרגל י’ בשבט
4
10:00 – מאמר לשבת עם הרב לרנר (פרשת בא)
15
5
11:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בא, חלק ו’)
6
מנהגי יו”ד שבט – קובץ להורדה

י"א בשבט - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (שיעור תניא לי’ בשבט)
11
2
תניא פרק כ”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
3
09:00 – חסידות בוקר (י”א בשבט)
13
4
11:00 – עיונא (י”א בשבט). בבא מציעא מ”ד המשך עמוד א’
12
5
בבא מציעא מ”ד עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
6
13:30 – גמרא (גירסא, י”א בשבט). תענית ב המשך ע”ב – דף המקורות
7
תענית ב המשך ע”ב – חידון!
4 שאלות
8
תענית ב ע”ב – אתגר!
9
14:30 – “שופט, יועץ, נביא, משיח” – שיעור הלכה מיוחד לרגל יו”ד בשבט
22
10
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בשלח, חלק א’)
11
16:30 – הרמב”ם היומי (השלמה לי’ בשבט)

י"ב בשבט - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ב בשבט)
13
2
תניא פרק כ”ג – שאלות חזרה
3 שאלות
3
11:10 – עיונא (י”ב בשבט). בבא מציעא מ”ד עמוד ב’
7
4
13:30 – גמרא (גירסא, י”ב בשבט). תענית ג תחילת ע”א
5
תענית ג תחילת ע”א – חידון!
4 שאלות
6
14:50 – הלכה (י”ב בשבט). הלכות בל תשחית
8
7
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמה לי”א בשבט)
8
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בשלח, חלק ב’)
9
20:00 – חסידות ערב (י”ב בשבט)
10

י"ג בשבט - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ג בשבט)
13
2
12:00 – עיונא (י”ג בשבט). בבא מציעא מ”ד המשך עמוד ב’
14
3
14:00 – גמרא (גירסא, י”ג בשבט). תענית ג ע”א
4
תענית ג ע”א – חידון!
3 שאלות
5
15:15 – הלכה (י”ג בשבט). הלכות בל תשחית
11
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בשלח, חלק ג’)

י"ד בשבט - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ד בשבט)
2
11:00 – עיונא (י”ד בשבט). בבא מציעא מ”ד המשך עמוד ב’
3
בבא מציעא מ”ד עמוד ב’ – שאלות חזרה
4
13:30 – גמרא (גירסא, י”ד בשבט). תענית ג, עמוד ב – דף המקורות
5
תענית ג, תחילת עמוד ב – חידון!
6
14:30 – הלכה (י”ד בשבט). הלכות בל תשחית
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בשלח, חלק ד’)

ט"ו בשבט - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ט”ו בשבט)
11
2
11:00 – עיונא (ט”ו בשבט). בבא מציעא מ”ה עמוד א’
11
3
13:30 – גמרא (גירסא, ט”ו בשבט). תענית ג, סוף עמוד ב – דף המקורות
4
תענית ג, סוף עמוד ב – חידון!
4 שאלות
5
14:30 – הלכה (י”ג בשבט). הלכות בל תשחית – שיעור מסכם
11
6
15:00 – הרמב”ם היומי (ט”ו בשבט)
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בשלח, חלק ה’)

ט"ז בשבט - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (ט”ז בשבט)
11
2
10:00 – הרמב”ם היומי (ט”ז בשבט)
3
11:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת בשלח, חלק ו’)

י"ח בשבט - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לי”ז בשבט)
10
2
09:00 – חסידות בוקר (י”ח בשבט)
10
3
11:00 – עיונא (י”ח בשבט). בבא מציעא מ”ה סוף עמוד א’ – תחילת עמוד ב’
8
4
14:00 – גמרא (גירסא, י”ח בשבט). תענית ד, תחילת עמוד א
5
תענית ד, תחילת עמוד א – חידון!
4 שאלות
6
15:00 – הלכה (י”ח בשבט). כללי המלאכות
5
7
15:30 – הרמב”ם היומי (השלמה לי”ז בשבט)
8
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת יתרו, חלק א’)

י"ט בשבט - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ט בשבט)
13
2
11:20 – עיונא (י”ט בשבט). בבא מציעא מ”ה עמוד ב’
27
3
בבא מציעא מ”ה עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, י”ט בשבט). תענית ד, עמוד א – דף מקורות
5
תענית ד, עמוד א – חידון!
4 שאלות
6
14:00 – הלכה (י”ט בשבט). כללי המלאכות
6
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת יתרו, חלק ב’)

כ' בשבט - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ’ בשבט)
14
2
11:00 – עיונא (כ’ בשבט). בבא מציעא מ”ו עמוד א’
24
3
בבא מציעא מ”ו עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, כ’ בשבט). תענית ד ע”ב – דף המקורות
5
תענית ד, המשך עמוד א – חידון!
4 שאלות
6
14:00 – הלכה (כ’ בשבט). כללי המלאכות
5
7
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת יתרו, חלק ג’)
8
20:00 – חסידות ערב (כ’ בשבט)
38

כ"א בשבט - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”א בשבט)
14
2
11:20 – עיונא (כ”א בשבט). בבא מציעא מ”ו עמוד ב’
22
3
בבא מציעא מ”ו עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמה לי”ח בשבט)
5
15:30 – הרמב”ם היומי (השלמה לי”ט בשבט)
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת יתרו, חלק ד’)
7
20:00 – חסידות ערב (כ”א בשבט)
30

כ"ב בשבט - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ב בשבט)
9
2
11:20 – עיונא (כ”ב בשבט). בבא מציעא מ”ז עמוד א’
21
3
בבא מציעא מ”ז עמוד א’ (ב’) – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, כ”ב בשבט). תענית ה ע”א – דף המקורות
5
תענית ה, המשך עמוד א – חידון!
4 שאלות
6
14:00 – הלכה (כ”ב בשבט)
4
7
15:00 – התוועדות לכבוד כ”ב שבט עם הרב מני רוט
23
8
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת יתרו, חלק ה’)
9
18:00 – הרמב”ם היומי (כ”ב בשבט)
10
20:00 – חסידות ערב (כ”ב בשבט)

כ"ג בשבט - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ג בשבט)
10
2
11:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת יתרו, חלק ו’)

כ"ה בשבט - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ה בשבט)
10
2
11:00 – עיונא (כ”ה בשבט). בבא מציעא מ”ז עמוד ב’
19
3
בבא מציעא מ”ז עמוד ב’ – שאלות חזרה
3 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, כ”ה בשבט)
5
תענית ה ע”א – חידון!
4 שאלות
6
כללי המלאכות – שאלות חזרה
3 שאלות
7
14:00 – הלכה (כ”ה בשבט). המושג “פסיק רישא”
4
8
15:00 – הרמב”ם היומי (השלמה לכ”ד בשבט)
9
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת משפטים, חלק א’)
10
20:00 – חסידות ערב (כ”ה בשבט)
34

כ"ו בשבט - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ו בשבט)
8
2
11:00 – עיונא (כ”ו בשבט). בבא מציעא מ”ח עמוד א’
22
3
בבא מציעא מ”ח עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, כ”ו בשבט)
5
14:00 – הלכה (כ”ו בשבט). המושג “פסיק רישא”
4
6
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת משפטים, חלק ב’)
7
20:00 – חסידות ערב (כ”ו בשבט)
34

כ"ז בשבט - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ז בשבט)
10
2
11:00 – עיונא (כ”ז בשבט). בבא מציעא מ”ח עמוד ב’
23
3
בבא מציעא מ”ח עמוד ב’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – גמרא (גירסא, כ”ז בשבט). תענית ה ע”ב
5
תענית ה ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
6
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת משפטים, חלק ג’)
7
דבר מלכות היומי – שאלות חזרה (כ”ז בשבט)
4 שאלות
8
17:00 – הרמב”ם היומי (כ”ז בשבט)
9
20:00 – חסידות ערב (כ”ז בשבט)
37

כ"ח בשבט - יום רביעי

1
08:40 – חסידות בוקר (כ”ח בשבט)
12
2
11:00 – עיונא (כ”ח בשבט). בבא מציעא מ”ט עמוד א’
21
3
בבא מציעא מ”ט עמוד א’ – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, כ”ח בשבט). תענית ה ע”ב (תחילת ע”ב)
5
תענית ה ע”ב (תחילת ע”ב) – חידון!
4 שאלות
6
תענית ה ע”ב – משימה
7
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ח בשבט)
8
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת משפטים, חלק ד’)
9
20:00 – חסידות ערב (כ”ח בשבט)
34

כ"ט בשבט - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ט בשבט)
12
2
11:15 – עיונא (כ”ט בשבט). בבא מציעא מט ע”ב (חלק א’)
25
3
בבא מציעא מט ע”ב (חלק א’) – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:45 – גמרא (גירסא, כ”ט בשבט). תענית ו, תחילת ע”א
5
תענית ו, תחילת ע”א – חידון!
3 שאלות
6
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ט בשבט)
7
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת משפטים, חלק ה’)
8
20:00 – חסידות ערב (כ”ט בשבט)
36

ל' בשבט - יום שישי

1
08:30 – מאמר לשבת עם הרב לרנר (פרשת משפטים)
20
2
10:00 – חסידות בוקר (ל’ בשבט)
10
3
11:00 – הרמב”ם היומי (ל’ בשבט)
17
4
11:45 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת משפטים, חלק ו’)

ב' באשר - מוצאי שבת

1
ממשיכים ללמוד בחודש אדר!
הוסף לרשימת משאלות
הצטרפות לתכנית
נרשמו: 39 תלמידים
הרצאות: 158
רמה: מתקדמים