ישיבה בכל בית: קורס לימודי משפחתי לחודש אדר תשפ”א

חודש אדר בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”:

08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן
11:00 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמעון כהן
13:30 – חידון יומי בגמרא
16:00 – דבר מלכות עם ליווי וויזואלי
20:00 – חסידות ערב והתוועדויות

חודש טוב!

ב' באדר - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (השלמת שיעור התניא לא’ באדר)
11
2
08:45 – חסידות בוקר (ב’ באדר)
15
3
15:30 – עיונא (ב’ באדר). בבא מציעא מט ע”ב (חלק ב’)
12
4
בבא מציעא מט ע”ב (חלק ב’) – שאלות חזרה
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (ב’ באדר)
18
6
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תרומה, חלק א’)
7
20:00 – חסידות ערב (ב’ באדר)
36

ג' באדר - יום שני

1
08:40 – חסידות בוקר (ג’ באדר)
11
2
11:00 – עיונא (ג’ באדר). בבא מציעא נ’ ע”א
24
3
בבא מציעא נ’ ע”א – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, ג’ באדר). תענית ו ע”א – המשך העמוד
5
תענית ו המשך ע”א – חידון!
4 שאלות
6
14:30 – משיח וגאולה לאור ההלכה
26
7
15:00 – הרמב”ם היומי (ג’ באדר)
8
17:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תרומה, חלק ב’)
9
20:00 – חסידות ערב (ג’ באדר)
30
10
20:30 – התוועדות חסידית עם הרב מני רוט
18

ד' באדר - יום שלישי

1
08:40 – חסידות בוקר (ד’ באדר)
11
2
11:00 – עיונא (ד’ באדר). בבא מציעא נ’ ע”ב
19
3
בבא מציעא נ’ ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, ד’ באדר). תענית ו ע”ב
5
תענית ו ע”ב – חידון!
3 שאלות
6
תענית ו ע”ב – משימה
7
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תרומה, חלק ג’)
8
17:00 – משיח וגאולה לאור ההלכה (ד’ באדר)
27
9
20:00 – חסידות ערב (ד’ באדר)
33

ה' באדר - יום רביעי

1
08:40 – חסידות בוקר (ה’ באדר)
15
2
11:30 – עיונא (ה’ באדר). בבא מציעא נ”א ע”א
22
3
בבא מציעא נ”א ע”א – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, ה’ באדר). תענית ו המשך ע”ב
5
תענית ו המשך ע”ב – חידון!
4 שאלות
6
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תרומה, חלק ד’)
7
17:00 – משיח וגאולה לאור ההלכה (ה’ באדר)
15
8
20:00 – חסידות ערב (ה’ באדר)
31

ו' באדר - יום חמישי

1
09:15 – חסידות בוקר (ו’ באדר)
11
2
11:00 – עיונא (ו’ באדר). בבא מציעא נ”א ע”ב
25
3
בבא מציעא נ”א ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
4
13:30 – גמרא (גירסא, ו’ באדר). תענית ו ע”ב – ז ע”א
5
תענית ו ע”ב (ז ע”א) – חידון!
5 שאלות
6
תענית ו ע”ב – משימה
7
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תרומה, חלק ה’)
8
17:00 – משיח וגאולה לאור ההלכה (ו’ באדר)
26
9
20:00 – חסידות ערב (ו’ באדר)
37
10
חודש אדר – לפעול את טוב הנראה והנגלה
52

ז' באדר - יום שישי

1
08:30 – מאמר לשבת עם הרב לרנר (פרשת תרומה)
16
2
09:00 – חסידות בוקר (ז’ באדר)
12
3
10:00 – הרמב”ם היומי (השלמה לו’ באדר)
4
11:00 – מבט לפרנסה בשפע ועשירות (שיעור מסכם)
5
12:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תרומה, חלק ו’)

אור לט' באדר - מוצאי שבת

1
חידון בספר התניא! איך הופכים מרירות לשמחה?

ט' באדר - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לח’ באדר)
9
2
08:45 – חסידות בוקר (ט’ באדר)
15
3
11:30 – עיונא (ט’ באדר). בבא מציעא נ”ב ע”א
20
4
בבא מציעא נ”ב ע”א – שאלות חזרה
4 שאלות
5
15:00 – הרמב”ם היומי (ט’ באדר)
25
6
16:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תצווה, חלק א’)
7
17:00 – משיח וגאולה לאור ההלכה (ט’ באדר)
26
8
20:00 – חסידות ערב (ט’ באדר)
32

י' באדר - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (י’ באדר)
13
2
11:30 – עיונא (י’ באדר). בבא מציעא נ”ב סוף ע”א – ע”ב
19
3
בבא מציעא נ”ב סוף ע”א (ע”ב) – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – גמרא (גירסא, י’ באדר)
5
תענית ז ע”א – חידון!
4 שאלות
6
15:00 – הרמב”ם היומי (י’ באדר)
7
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תצווה, חלק ב’)
8
17:00 – משיח וגאולה לאור ההלכה (י’ באדר)
27
9
20:00 – חסידות ערב (י’ באדר)
35

י"א באדר - יום שלישי

1
09:15 – חסידות בוקר (י”א באדר)
11
2
12:30 – עיונא (י”א באדר). בבא מציעא נ”ב ע”ב
23
3
בבא מציעא נ”ב ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – גמרא (גירסא, י”א באדר). תענית ז ע”א
5
תענית ז ע”א (ב) – חידון!
4 שאלות
6
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תצווה, חלק ג’)
7
17:00 – משיח וגאולה לאור ההלכה (י”א באדר)
8
20:00 – חסידות ערב (י”א באדר)
38

י"ב באדר - יום רביעי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ב באדר)
13
2
11:30 – עיונא (י”ב באדר). בבא מציעא נג סוף ע”א
20
3
בבא מציעא נג סוף ע”א – שאלות חזרה
3 שאלות
4
14:20 – גמרא (גירסא, י”ב באדר). תענית ז ע”ב
5
גמרא (תענית ז ע”ב) – חידון!
7 שאלות
6
15:30 – הרמב”ם היומי (השלמה לי”א באדר)
7
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תצווה, חלק ד’)
8
מדריך הלכתי – דיני ומנהגי פורים
9
17:30 – הרמב”ם היומי (י”ב באדר)
10
17:00 – משיח וגאולה לאור ההלכה (י”ב באדר)
19
11
20:00 – חסידות ערב (י”ב באדר)
19

י"ג באדר - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ג באדר)
14
2
11:30 – עיונא (י”ג באדר). בבא מציעא נג ע”ב
25
3
13:00 – מאמר לכבוד שבת עם הרב נחמן לרנר – פרשת תצווה
15
4
17:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תצווה, חלק ה’)

י"ד באדר - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ד באדר)
13

ט"ז באדר - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לט”ו באדר)
2
09:00 – חסידות בוקר (ט”ז באדר)
3
11:30 – עיונא (ט”ז באדר). בבא מציעא נד ע”א
23
4
בבא מציעא נד ע”א – שאלות חזרה
4 שאלות
5
16:30 – הרמב”ם היומי (ט”ז באדר)
6
17:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת תצווה, חלק ו’)

יז באדר - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ז באדר)
10
2
12:00 – עיונא (י”ז באדר). בבא מציעא נד ע”ב
23
3
בבא מציעא נד ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:30 – הלכות פסח (י”ז באדר)
10
5
15:00 – הרמב”ם היומי (י”ז באדר)
6
17:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת כי תשא, חלק א’)
7
16:30 – משיח וגאולה לאור ההלכה (י”ז באדר)
26
8
20:00 – חסידות ערב (י”ז באדר)
33

יח באדר - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (י”ח באדר)
12
2
12:30 – עיונא (י”ח באדר). בבא מציעא נה ע”ב – חלק א’
22
3
בבא מציעא נה ע”ב (חלק א’) – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:30 – הלכות פסח (י”ח באדר)
7
5
15:30 – הרמב”ם היומי (י”ח באדר)
6
16:30 – משיח וגאולה לאור ההלכה (י”ח באדר)
19
7
17:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת כי תשא, חלק ב’)
8
20:00 – חסידות ערב (י”ח באדר)
35

יט באדר - יום רביעי

1
08:40 – חסידות בוקר (י”ט באדר)
9
2
11:30 – עיונא (י”ט באדר). בבא מציעא נה ע”ב – חלק ב’
27
3
בבא מציעא נה ע”ב (חלק ב’) – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:30 – הלכות פסח (י”ט באדר)
6
5
16:00 – חידון: מפילים פור ומגלים את הסודות של לוח שנה!
6
17:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת כי תשא, חלק ג’)
7
20:00 – חסידות ערב (י”ט באדר)
30

כ באדר - יום חמישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ’ באדר)
12
2
11:45 – עיונא (כ’ באדר)’. בבא מציעא נו א-ב
23
3
בבא מציעא נו א-ב – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – הלכות פסח (כ’ באדר)
9
5
15:00 – הרמב”ם היומי (כ באדר)
15
6
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת כי תשא, חלק ד’)
7
20:00 – חסידות ערב (כ’ באדר)
15

כא באדר - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (השלמת השיעור לכ”ב באדר)
11
2
12:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת כי תשא, חלק ה’)

כג באדר - יום ראשון

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”א באדר)
15
2
09:00 – חסידות בוקר (כ”ג באדר)
13
3
11:30 – עיונא (כ”ג באדר). בבא מציעא נז ע”ב
24
4
בבא מציעא נז ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
5
14:00 – הלכות פסח (כ”ג באדר)
5
6
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ג באדר)
7
16:30 – הרמב”ם היומי (השלמת השיעור לכ”ב באדר)
8
17:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת כי תשא, חלק ו’)
9
20:00 – חסידות ערב (כ”ג באדר)
48

כד באדר - יום שני

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ד באדר)
12
2
11:30 – עיונא (כ”ד באדר). בבא מציעא נח ע”א
23
3
בבא מציעא נח ע”א – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – הלכות פסח (כ”ד באדר)
6
5
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ד באדר)
6
16:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת כי תשא, חלק ז’)
7
20:00 – חסידות ערב (כ”ד באדר)

כה באדר - יום שלישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ה באדר)
13
2
12:00 – עיונא (כ”ה באדר). בבא מציעא נח ע”ב
25
3
בבא מציעא נח ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:00 – הלכות פסח (כ”ה באדר)
1:30
5
15:30 – הרמב”ם היומי (כ”ה באדר)
6
17:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת כי תשא, חלק ח’)
7
20:00 – חסידות ערב (כ”ה באדר). תורה אור, פרשת ויקהל
12

כו באדר - יום רביעי

1
08:45 – חסידות בוקר (כ”ו באדר)
13
2
11:30 – עיונא (כ”ו באדר). בבא מציעא נט ע”ב
22
3
בבא מציעא נט ע”ב – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:30 – גמרא (גירסא, כ”ו באדר). תענית ח תחילת ע”א
5
תענית ח תחילת ע”א – שאלות חזרה
4 שאלות
6
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ו באדר)
7
17:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת כי תשא, חלק ט’)
8
20:00 – חסידות ערב (כ”ו באדר). תורה אור, פרשת ויקהל
12

כז באדר - יום חמישי

1
09:00 – חסידות בוקר (כ”ז באדר)
12
2
12:15 – עיונא (כ”ז באדר). בבא מציעא ס ע”א
24
3
בבא מציעא ס ע”א – שאלות חזרה
4 שאלות
4
14:30 – גמרא (גירסא, כ”ז באדר). תענית ח ע”א
5
תענית ח ע”א – חידון!
4 שאלות
6
15:00 – הרמב”ם היומי (כ”ז באדר)
7
17:00 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויקהל, חלק א’)
8
20:00 – חסידות ערב (כ”ז באדר). תורה אור, פרשת ויקהל
20

כח באדר - יום שישי

1
08:30 – חסידות בוקר (כ”ח באדר)
12
2
09:00 – מאמר לשבת עם הרב לרנר
12
3
11:30 – דבר מלכות בליווי וויזאולי (פרשת ויקהל, חלק ב’)

המשך המערכת יפורסם בימים הקרובים.

הוסף לרשימת משאלות
הצטרפות לתכנית
נרשמו: 33 תלמידים
הרצאות: 141
רמה: מתקדמים