ישיבה של הרבי - בכל בית

למידה מכל מקום. החל מ-9.90 ₪ לחודש

בלי התחייבות, ניתן לבטל בכל שלב

תכנית הלימודים המקוונת לשנת תשפ"א

למידה מרחוק על בסיס סדרי הלימוד המקובלים בישיבות תומכי תמימים

ישיבה של הרבי - בכל בית

למידה מכל מקום.
החל מ-9.90 ₪ לחודש.
תכנית הלימודים המקוונת לשנת תשפ"א.

תומכי תמימים בכל בית

הוראות הרבי בשיחה לפרשת תצא (י"ד אלול ה'תשנ"א):
"לפרסם בכל מקום ומקום על השליחות המיוחדת של תומכי תמימים שפועלת ונמשכת בכל קצווי תבל באופן ד"נרות להאיר"... "צריך להיות כל בית מעין ישיבת תומכי תמימים" -
עכשיו זה אפשרי.
בואו ללמוד איתנו יחד עם כל המשפחה!
yr

תומכי תמימים בכל בית

הוראות הרבי בשיחה לפרשת תצא (י"ד אלול ה'תשנ"א):
"לפרסם בכל מקום ומקום על השליחות המיוחדת של תומכי תמימים שפועלת ונמשכת בכל קצווי תבל באופן ד"נרות להאיר"... "צריך להיות כל בית מעין ישיבת תומכי תמימים" -

עכשיו זה אפשרי. בואו ללמוד איתנו יחד עם כל המשפחה!
image_box_770-2

האם גם אני יכול להתקבל ללמוד בישיבה?

כן, אנחנו פותחים את האפשרות ללמוד בישיבה מקוונת בכל גיל. מלאו שאלון קצרצר בכדי להגדיר ולהתאים את רמת הלימודים המתאימה לכם. על פי התוצאות ישלחו הצעות לתוכניות המומלצות עבורכם.
מהם סדרי הלימוד ב"תומכי תמימים בכל בית"?
בקונטרס "עץ חיים" שנכתב במיוחד עבור תלמידי תומכי תמימים, מתאר מייסד הישיבה - הרבי הרש"ב - את הפרטים בנוגע לסדרי הישיבה, חלוקת השעות בין לימוד תורת הנגלה ולימוד פנימיות התורה.
yr400240

האם גם אני יכול להתקבל ללמוד בישיבה?

כן, אנחנו פותחים את האפשרות ללמוד בישיבה מקוונת בכל גיל. מלאו שאלון קצרצר בכדי להגדיר ולהתאים את רמת הלימודים המתאימה לכם. על פי התוצאות ישלחו הצעות לתוכניות המומלצות עבורכם.

מהם סדרי הלימוד ב"תומכי תמימים בכל בית"?

בקונטרס “עץ חיים” שנכתב במיוחד עבור תלמידי תומכי תמימים, מתאר מייסד הישיבה – הרבי הרש”ב את הפרטים בנוגע לסדרי הישיבה, חלוקת השעות בין לימוד תורת הנגלה ולימוד פנימיות התורה.

08:30

חסידות בוקר

הרבי הרש”ב:

הזמן המסוגל ללימוד דא”ח [ = דברי אלוקים חיים – כינוי לתורת החסידות], הוא בבוקר קודם התפילה…

בוקר טוב!
מידי בוקר מחכה לך שיעור חדש של "התניא היומי" בעיון עם הדיין הרב שמעון כהן. לטעימה מהתכנית - ניתן להתרשם מהדוגמאות:
08-30
image-22

08:30

חסידות בוקר

הרבי הרש”ב:

הזמן המסוגל ללימוד דא”ח [ = דברי אלוקים חיים – כינוי לתורת החסידות], הוא בבוקר קודם התפילה…

בוקר טוב!
מידי בוקר מחכה לך שיעור חדש של "התניא היומי" בעיון עם הדיין הרב שמעון כהן. לטעימה מהתכנית - ניתן להתרשם מהדוגמאות:
08-30
אגרת הקודש – ליקוט של שלושים ושתים מכתבים שכתב אדמו”ר הזקן “להורות לעם ה’ הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון”. בקורס שלנו ...
מתחילים
7 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
מדוע אגרת התשובה נקראה בשם “אגרת” ולא “ספר” כמו החלק הראשון של התניא שנקרא “ספר של בינונים”? מהי הסיבה לכך שהאד...
מתחילים
3 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
כל הנבראים מקבלים את חיותם מעשרת המאמרות של הקב”ה. בפרקים הנמחרים מתול נכיר את העניין של ה”דיבור” של הבורא יותר לעומק.
מתחילים
3 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח

11:00

גמרא עיונא
חלק משמעותי מיום הלימודים בישיבות "תומכי תמימים" מוקדש ללימוד התלמוד והמפרשים. השיעור הראשון מתחיל מיד לאחר ארוחת הבוקר. את מחזוריות לימוד התלמוד בכל ישיבות חב"ד ייסד הרבי הרש"ב על בסיס מה שהיה מקובל עוד לפני כן בעולם הישיבות. מחזור זה כולל 8 שנים כאשר במהלך תקופה זו, התלמידים ילמדו שמונה מסכתות נבחרות ("שבת", "גיטין", "בבא בתרא", "כתובות", "בבא קמא", "פסחים", "קידושין" ו-"בבא מציעא").
שיטת הלימוד המעמיק - "עיון" - דורשת הבנה יסודית של התלמוד דרך פירוש רש"י ותוספות. דרך הלימוד בתומכי תמימים מאופיינת בחתירה אחר שורשי האמת של הסברת הפשט והעמקה בדברי חז"ל מתוך שאיפה לרדת לסוף דעתם "לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא". ומאידך - התרחקות מפלפול לשם פלפול גרידא כזה שאינו מנתב את הלומד אל האמת.
yr04400333

11:00

גמרא עיונא
חלק משמעותי מיום הלימודים בישיבות "תומכי תמימים" מוקדש ללימוד התלמוד והמפרשים. השיעור הראשון מתחיל מיד לאחר ארוחת הבוקר. את מחזוריות לימוד התלמוד בכל ישיבות חב"ד ייסד הרבי הרש"ב על בסיס מה שהיה מקובל עוד לפני כן בעולם הישיבות. מחזור זה כולל 8 שנים כאשר במהלך תקופה זו, התלמידים ילמדו שמונה מסכתות נבחרות ("שבת", "גיטין", "בבא בתרא", "כתובות", "בבא קמא", "פסחים", "קידושין" ו-"בבא מציעא").
שיטת הלימוד המעמיק - "עיון" - דורשת הבנה יסודית של התלמוד דרך פירוש רש"י ותוספות. דרך הלימוד בתומכי תמימים מאופיינת בחתירה אחר שורשי האמת של הסברת הפשט והעמקה בדברי חז"ל מתוך שאיפה לרדת לסוף דעתם "לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא". ומאידך - התרחקות מפלפול לשם פלפול גרידא כזה שאינו מנתב את הלומד אל האמת.
חדש
bm
שני אנשים ניצבים לפני בית דין ומחזיקים בידיהם חפץ אחד. כל אחד מהם טוען שהחפץ שייך לו. רק אחד מהם אומר את האמת. כיצד יפתור בית הדין את התעלומה? האם ...
מתחילים
19 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
₪119 ₪29
מה לעשות כאשר בעל הבית בא לפועל עם דרישה שלא סוכמה מראש? הגמרא שמתחילה עם השאלה בתחום דינים מרחיבה דעתו על ידי אוסף סיפורים מחיי צדיקים ודמויות מפו...
מתחילים
4 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
אנחנו פותחים את הקורס הזה עם הפרק “המוכר את הספינה”. הנושא המרכזי שלו – דיני מקח וממכר. ביחד עם זה, בפרק הזה הגמרא מביאה אוסף סיפ...
מתחילים
3 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח

מהיום לומדים ביחד
עם המשפחה והחברים

"תמימים בכל בית" מאפשר לכם ליצור קבוצה משפחתית כדי שיהיה לכם יותר נוח ללמוד בחברותא, לשתף בתוצאות ולהיות בקשר אישי עם הר"מ מוסר השיעורים.

image_box_a

מהיום לומדים ביחד
עם המשפחה והחברים

"תמימים בכל בית" מאפשר לכם ליצור קבוצה משפחתית כדי שיהיה לכם יותר נוח ללמוד בחברותא, לשתף בתוצאות ולהיות בקשר אישי עם הר"מ מוסר השיעורים.

בואו להכיר את
ה"ישיבה בוס" הלימודי!

למידה מרחוק זה טוב, אבל פגישה אישית עם משפיע זה עוד יותר טוב. ב"תומכי תמימים יש אוטובוסים ייעודיים ומצויידים לפגישה עם המשפיע אחד על אחד. האוטובוסים מצויידים בכל הדרוש ללימוד יחד עם שמירה על מרחק וציוד מיוחד שמעביר את המרחב חיטוי פעם בשעה להגנה מושלמת מווירוסים.

yr05400250

בואו להכיר את
ה"ישיבה בוס" הלימודי!

למידה מרחוק זה טוב, אבל פגישה אישית עם משפיע זה עוד יותר טוב. ב"תומכי תמימים יש אוטובוסים ייעודיים ומצויידים לפגישה עם המשפיע אחד על אחד. האוטובוסים מצויידים בכל הדרוש ללימוד יחד עם שמירה על מרחק וציוד מיוחד שמעביר את המרחב חיטוי פעם בשעה להגנה מושלמת מווירוסים.

bus

לומדים בבית? הישיבה מגיעה אליכם!

השאירו פרטים כדי שנוכל לעדכן אתכם ברגע שהעיר שלכם תיכנס למסלול שלנו.

במיוחד לבחורים
בגילאי 11-16

• תוכנית הלימודים של ישיבת חב"ד בצורת למידה מרחוק
• פגישות עם רבנים ומשפיעים באוטובוסים של תומכי תמימים
• תעודת סיום הלימודים מאת הרב שמעון כהן המורה על סיום הקורס

yr400195

במיוחד לבחורים
בגילאי 11-16

• תוכנית הלימודים של ישיבת חב"ד בצורת למידה מרחוק
• פגישות עם רבנים ומשפיעים באוטובוסים של תומכי תמימים
• תעודת סיום הלימודים מאת הרב שמעון כהן המורה על סיום הקורס

נשארו לכם שאלות?

נשמח לעמוד בקשר:

yr071400266

נשארו לכם שאלות?

נשמח לעמוד בקשר: