יצירת פרופיל התלמיד

כדי לפתוח את הקורס לחופשת פסח, נא צור פרופיל התלמיד.

CREATE USER PROFILE Pesach Course