course

 • מנוי לימודי “ישיבה לשבועיים”

  קורס לימודי בשילוב כלים דיגיטליים ביחד עם הדרכה אישית של הרבנים ומשפיעים:

  • על בסיס סדרי הלימוד המקובלים בישיבות תומכי תמימים
  • תכני מולטימדיה לימודיים בחסידות, עיונא, הלכה ועוד
  • למידה ללא פשרות תוך שמירה על הנחיות הבריאות
  • שלוש חבילות למידה לתלמידים בגילאי ישיבה