מנוי לימודי “ישיבה לשנה” (9.90₪ לחודש למשך 12 חודשים)