חסידות בוקר

אגרת הקודש – ליקוט של שלושים ושתים מכתבים שכתב אדמו”ר הזקן “להורות לעם ה’ הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון”. בקורס שלנו ...
מתחילים
7 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
מדוע אגרת התשובה נקראה בשם “אגרת” ולא “ספר” כמו החלק הראשון של התניא שנקרא “ספר של בינונים”? מהי הסיבה לכך שהאד...
מתחילים
3 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
כל הנבראים מקבלים את חיותם מעשרת המאמרות של הקב”ה. בפרקים הנמחרים מתול נכיר את העניין של ה”דיבור” של הבורא יותר לעומק.
מתחילים
3 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח