ישיבה לכל גיל

בישיבה של הרבי ניתן ללמוד גם בחופשת פסח! המערכת לבין הזמנים: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:30 – עיונא: ממשיכים ללמוד במסכת בבא מצי...
מתקדמים
83 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
חדש
bm
שני אנשים ניצבים לפני בית דין ומחזיקים בידיהם חפץ אחד. כל אחד מהם טוען שהחפץ שייך לו. רק אחד מהם אומר את האמת. כיצד יפתור בית הדין את התעלומה? האם ...
מתחילים
19 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
₪119 ₪29
מה לעשות כאשר בעל הבית בא לפועל עם דרישה שלא סוכמה מראש? הגמרא שמתחילה עם השאלה בתחום דינים מרחיבה דעתו על ידי אוסף סיפורים מחיי צדיקים ודמויות מפו...
מתחילים
4 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
אנחנו פותחים את הקורס הזה עם הפרק “המוכר את הספינה”. הנושא המרכזי שלו – דיני מקח וממכר. ביחד עם זה, בפרק הזה הגמרא מביאה אוסף סיפ...
מתחילים
3 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
אגרת הקודש – ליקוט של שלושים ושתים מכתבים שכתב אדמו”ר הזקן “להורות לעם ה’ הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון”. בקורס שלנו ...
מתחילים
7 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
מדוע אגרת התשובה נקראה בשם “אגרת” ולא “ספר” כמו החלק הראשון של התניא שנקרא “ספר של בינונים”? מהי הסיבה לכך שהאד...
מתחילים
3 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
כל הנבראים מקבלים את חיותם מעשרת המאמרות של הקב”ה. בפרקים הנמחרים מתול נכיר את העניין של ה”דיבור” של הבורא יותר לעומק.
מתחילים
3 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
מסכת כתובות מציגה בפנינו את הדמויות הכי מפורסמות של גמרא. בדפים הנברחים שנלמד במסגרת הקורס נכיר במיוחד את דמותו של הרבי – הרבי יהודה הנשיא, מ...
מתחילים
3 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח