תמימים בכל בית

תמימים בכל בית
קורס פתוח
חודש סיוון בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:30 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמ...
מתקדמים
15 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
תמימים בכל בית
קורס פתוח
חודש אייר בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 09:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:30 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמע...
מתקדמים
105 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
תמימים בכל בית
קורס פתוח
בישיבה של הרבי ניתן ללמוד גם בחופשת פסח. המערכת לבין הזמנים: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:30 – עיונא: ממשיכים ללמוד במסכת בבא מצי...
מתקדמים
84 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
תמימים בכל בית
קורס פתוח
חודש אדר בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:00 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמעון כהן 13:30 ...
מתקדמים
144 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
תמימים בכל בית
קורס פתוח
חודש שבט בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:00 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמעו...
מתקדמים
158 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
תמימים בכל בית
קורס פתוח
“תומכי תמימים בכל בית” – תכנית הלימודים משולבת לחודש אלול התש”פ. פתיחת שנת הלימדים בט”ו באלול!<div...
מתקדמים
83 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
תמימים בכל בית
קורס פתוח
חודש טבת בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 08:30 – חסידות בוקר: קורס בליקוטי אמרים (תניא) 11:00 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מ...
מתקדמים
142 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח
תמימים בכל בית
קורס פתוח
רוצה להעביר חודש באווירה של הישיבה תומכי תמימים? הצטרף לשיעורים יומיים בחסידות, גמרא, הלכה, דבר מלכות ועוד – ממיטב המרצים של הישיבה “תו...
מתקדמים
141 הרצאות
הוסף לרשימת משאלות
קורס פתוח