ארכיון

חודש אדר בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:00 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמעון כהן 13:30 ...
שיעור ב
141 Lectures
₪229 ₪49
חודש שבט בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 08:30 – חסידות בוקר: תניא עם הרב אסף אנגלמן 11:00 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מציא עם הרב שמעון כהן 13:30 ...
שיעור ב
158 Lectures
₪229 ₪49
חודש טבת בישיבה המקוונת “תמימים בכל בית”: 08:30 – חסידות בוקר: קורס בליקוטי אמרים (תניא) 11:00 – עיונא: ממשיכים במסכת בבא מ...
שיעור ב
140 Lectures
₪399 ₪49
רוצה להעביר חודש באווירה של הישיבה תומכי תמימים? הצטרף לשיעורים יומיים בחסידות, גמרא, הלכה, דבר מלכות ועוד – ממיטב המרצים של הישיבה “תו...
שיעור ב
141 Lectures
₪339 ₪49
“נרות להאיר” – בכל בית ובית “… נוסף לכך שכל בית יהודי צריך להיות בית תורה, תפלה וגמ”ח…, צ”ל כל בית ...
שיעור א
133 Lectures
₪339 ₪49
רוצה להעביר חודש באווירה של הישיבה תומכי תמימים? הצטרף לשיעורים יומיים בחסידות, גמרא, הלכה, דבר מלכות ועוד – ממיטב המרצים של הישיבה “תו...
86 Lectures
₪339 ₪39