החינוך היעיל ביותר - הוא החינוך בהדרכתו של מורה מנוסה. גם תוכנית הלימודים המכוונת צריכה לכלול תקשורת אישית עם הר"מ והמשפיע. לכן אנחנו מנסים להרחיב את רשת המסלולים של ישיבה-בוסים שלנו.

רוצה להזמין ישיבה-בוס למיקום שלך?

נא השאר כמה פרטים כדי שנוכל לכלול אותו בתוכנית פיתוח המסלולים:

ישיבה בוס - טופס בקשה
נא ציין את המתאים:
Checkboxes