מהם סדרי הלימוד ב"תומכי תמימים בכל בית"?
בקונטרס “עץ חיים” שנכתב במיוחד עבור תלמידי תומכי תמימים, מתאר מייסד הישיבה – הרבי הרש”ב – את הפרטים בנוגע לסדרי הישיבה, חלוקת השעות בין לימוד תורת הנגלה ולימוד פנימיות התורה.

08:30

חסידות בוקר

הרבי הרש”ב:

הזמן המסוגל ללימוד דא”ח [ = דברי אלוקים חיים – כינוי לתורת החסידות], הוא בבוקר קודם התפילה…

בוקר טוב!
מידי בוקר מחכה לך שיעור חדש של "התניא היומי" בעיון עם הדיין הרב שמעון כהן. לטעימה מהתכנית - ניתן להתרשם מהדוגמאות:
08-30
image-22

08:30

חסידות בוקר

הרבי הרש”ב:

הזמן המסוגל ללימוד דא”ח [ = דברי אלוקים חיים – כינוי לתורת החסידות], הוא בבוקר קודם התפילה…

בוקר טוב!
מידי בוקר מחכה לך שיעור חדש של "התניא היומי" בעיון עם הדיין הרב שמעון כהן. לטעימה מהתכנית - ניתן להתרשם מהדוגמאות:
08-30
אגרת הקודש – ליקוט של שלושים ושתים מכתבים שכתב אדמו”ר הזקן “להורות לעם ה’ הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון”. בקורס שלנו ...
שיעור א
7 Lectures
מדוע אגרת התשובה נקראה בשם “אגרת” ולא “ספר” כמו החלק הראשון של התניא שנקרא “ספר של בינונים”? מהי הסיבה לכך שהאד...
שיעור א
3 Lectures
כל הנבראים מקבלים את חיותם מעשרת המאמרות של הקב”ה. בפרקים הנמחרים מתול נכיר את העניין של ה”דיבור” של הבורא יותר לעומק.
שיעור א
3 Lectures

11:00

שיעורי גמרא – לפי השיטה של הרבי
חלק משמעותי מיום הלימודים בישיבות "תומכי תמימים" מוקדש ללימוד התלמוד והמפרשים. השיעור הראשון מתחיל מיד לאחר ארוחת הבוקר. את מחזוריות לימוד התלמוד בכל ישיבות חב"ד ייסד הרבי הרש"ב על בסיס מה שהיה מקובל עוד לפני כן בעולם הישיבות. מחזור זה כולל 8 שנים כאשר במהלך תקופה זו, התלמידים ילמדו שמונה מסכתות נבחרות ("שבת", "גיטין", "בבא בתרא", "כתובות", "בבא קמא", "פסחים", "קידושין" ו-"בבא מציעא").
שיטת הלימוד המעמיק - "עיון" - דורשת הבנה יסודית של התלמוד דרך פירוש רש"י ותוספות. דרך הלימוד בתומכי תמימים מאופיינת בחתירה אחר שורשי האמת של הסברת הפשט והעמקה בדברי חז"ל מתוך שאיפה לרדת לסוף דעתם "לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא". ומאידך - התרחקות מפלפול לשם פלפול גרידא כזה שאינו מנתב את הלומד אל האמת.
yr04400333

11:00

שיעורי גמרא – לפי השיטה של הרבי
חלק משמעותי מיום הלימודים בישיבות "תומכי תמימים" מוקדש ללימוד התלמוד והמפרשים. השיעור הראשון מתחיל מיד לאחר ארוחת הבוקר. את מחזוריות לימוד התלמוד בכל ישיבות חב"ד ייסד הרבי הרש"ב על בסיס מה שהיה מקובל עוד לפני כן בעולם הישיבות. מחזור זה כולל 8 שנים כאשר במהלך תקופה זו, התלמידים ילמדו שמונה מסכתות נבחרות ("שבת", "גיטין", "בבא בתרא", "כתובות", "בבא קמא", "פסחים", "קידושין" ו-"בבא מציעא").
שיטת הלימוד המעמיק - "עיון" - דורשת הבנה יסודית של התלמוד דרך פירוש רש"י ותוספות. דרך הלימוד בתומכי תמימים מאופיינת בחתירה אחר שורשי האמת של הסברת הפשט והעמקה בדברי חז"ל מתוך שאיפה לרדת לסוף דעתם "לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא". ומאידך - התרחקות מפלפול לשם פלפול גרידא כזה שאינו מנתב את הלומד אל האמת.
New
bm
שני אנשים ניצבים לפני בית דין ומחזיקים בידיהם חפץ אחד. כל אחד מהם טוען שהחפץ שייך לו. רק אחד מהם אומר את האמת. כיצד יפתור בית הדין את התעלומה? האם ...
שיעור א
19 Lectures
₪119 ₪29
מה לעשות כאשר בעל הבית בא לפועל עם דרישה שלא סוכמה מראש? הגמרא שמתחילה עם השאלה בתחום דינים מרחיבה דעתו על ידי אוסף סיפורים מחיי צדיקים ודמויות מפו...
שיעור א
4 Lectures
אנחנו פותחים את הקורס הזה עם הפרק “המוכר את הספינה”. הנושא המרכזי שלו – דיני מקח וממכר. ביחד עם זה, בפרק הזה הגמרא מביאה אוסף סיפ...
שיעור א
3 Lectures
image_box_a

שאלות? בירורים?

שלחו שאלות למרצה וקבלו תשובה אישית או פתחו דיון בעמוד השיעור באתר רבי24.
image_box_c

מטבעות של תמימים

תשלימו משימות מיוחדות כדי לקבל מטבעות זיכוי. אותם ניתן להחליף לספרים והזמנות לאירועים מעניינים.

14:00

גמרא גירסא
אחרי הפסקת צהריים ומנוחה קצרה, מגיע הזמן לצאת למסע להרחבת האופקים התורניים בים התלמוד בלימוד קליל יותר ועיוני פחות.
screen-1400_400px

14:00

גמרא גירסא
אחרי הפסקת צהריים ומנוחה קצרה, מגיע הזמן לצאת למסע להרחבת האופקים התורניים בים התלמוד בלימוד קליל יותר ועיוני פחות.

16:00

שיעור הלכה
זמן מיוחד מוקדש בישיבות "תומכי תמימים" ללימוד הלכות מעשיות. מדובר על הלכות הנצרכות לחיי היומיום בכל צעד וצעד, החל מרגע הקימה בבוקר ועד להכנות לקראת שבת - סדר זה בישיבה הינו חידוש מיוחד אותו ייסד הרבי.

חדש בישיבה:

שיעור “ביאורי תפילה” המתקיים הכנה לתפילת מנחה: התבוננות עמוקה על משמעות ודיני תפילה.

image-42-400

16:00

שיעור הלכה
זמן מיוחד מוקדש בישיבות "תומכי תמימים" ללימוד הלכות מעשיות. מדובר על הלכות הנצרכות לחיי היומיום בכל צעד וצעד, החל מרגע הקימה בבוקר ועד להכנות לקראת שבת - סדר זה בישיבה הינו חידוש מיוחד אותו ייסד הרבי.

חדש בישיבה:

שיעור “ביאורי תפילה” המתקיים הכנה לתפילת מנחה: התבוננות עמוקה על משמעות ודיני תפילה.

התקדמות הנראית לעין

בתוכנית בנויים כלים המאפשרים להעריך את ההתקדמות לעבר המטרה הלימודית.

למידה מתוך משחק

מבחנים אחרי השיעורים הופכים להיות חוויה: ענו על שאלות, זכו בנקודות ופרסים.

לחיות עם הזמן

רוצים לארגן את היום? קבלו הודעות על זמן התחלת כל שיעור חדש.

עם הפרטים – הרב מנחם ישראלי, הרב ומנחה הקורס “הרמב”ם היומי” ב”תמימים בכל בית”.

17:30

שיעור ברמב"ם היומי
לומדים בעיון את הרמב"ם היומי המאחד את עם ישראל – על פי תקנת הרבי.
קשה לדמיין ספר אחר בעל ההיסטוריה של יותר מ-800 שנים שעדיין יישמע רלוונטי היום - כמו הספר "משנה תורה". על-פי דעת החוקרים, הרמב"ם עסק בחיבורו כ-10 שנים, ובמשך כל חייו לא פסק מלהגיה ולתקן את ספרו...
על-פי תקנה של הרבי גם תלמידי הישיבה מתאחדים ללימוד המיוחד הכולל את כל התורה כולה".

17:30

שיעור ברמב"ם היומי
לומדים בעיון את הרמב"ם היומי המאחד את עם ישראל – על פי תקנת הרבי.
קשה לדמיין ספר אחר בעל ההיסטוריה של יותר מ-800 שנים שעדיין יישמע רלוונטי היום - כמו הספר "משנה תורה". על-פי דעת החוקרים, הרמב"ם עסק בחיבורו כ-10 שנים, ובמשך כל חייו לא פסק מלהגיה ולתקן את ספרו...
על-פי תקנה של הרבי גם תלמידי הישיבה מתאחדים ללימוד המיוחד הכולל את כל התורה כולה".

עם הפרטים – הרב מנחם ישראלי, הרב ומנחה הקורס “הרמב”ם היומי” ב”תמימים בכל בית”:

21:00

חסידות ערב
בסיום של יום מלא וגדוש בלימוד החלק ה"נגלית" בתורה, שעות הערב - הינם זמן הטוב ביותר לשקוע בלימוד מאמרים ורעיונות חסידיים.
בישיבות "תומכי תמימים" זמן זה מוקדש בדרך כלל ללימוד שיחותיו של הרבי. וביניהם - השיחות האחרונות, המשולבות במחזוריות קבועה בשם "דבר מלכות". שיחות אלו פותחות בפנינו צוהר אל העידן החדש – העידן של גאולה שאותו אנו מתחילים לגלות בדורנו ובתקופה זו.
image-54-400

21:00

חסידות ערב
בסיום של יום מלא וגדוש בלימוד החלק ה"נגלית" בתורה, שעות הערב - הינם זמן הטוב ביותר לשקוע בלימוד מאמרים ורעיונות חסידיים.
בישיבות "תומכי תמימים" זמן זה מוקדש בדרך כלל ללימוד שיחותיו של הרבי. וביניהם - השיחות האחרונות, המשולבות במחזוריות קבועה בשם "דבר מלכות". שיחות אלו פותחות בפנינו צוהר אל העידן החדש – העידן של גאולה שאותו אנו מתחילים לגלות בדורנו ובתקופה זו.
פרקים נבחרים משיעורי החסידות בישיבה: